Etiketter for alle bedrifter

Vi kan dekke de fleste etikettetingsbehovene i markedet gjennom innovativ og kundeorientert design – fra enkel etikettdispensering til standardløsninger og Print & Apply.

Blisterkort

Med blisteretiketter plasserer man selve etikettdelen inni en plastemballasje. Dette gjør det mulig å trykke på begge sidene av etiketten.

ASSA Blisterkort

Blisterkort er en etikett som sitter inni en gjennomskinnelig emballasje. Dette gjør det mulig å trykke informasjon også på baksiden.

Størrelse: 98x279 mm   l   Antall farger: 3
Materiale: Bestrøket papir
Trykkpresse: UV flexo

Etiketter for alle bedrifter

Vi kan dekke de fleste etikettetingsbehovene i markedet gjennom innovativ og kundeorientert design – fra enkel etikettdispensering til standardløsninger og Print & Apply.

Dele:

Kontakt oss