Ryttere

Ryttere lages i kartong og forsegler plastemballasje, enten med eller uten langryggryttere på den ene siden. Rytterne kan sveises, noe som muliggjør en mer rasjonell forpakningsprosess. 

Ryttere er en god måte å eksponere sitt varemerke på ved hjelp av trykk og farge, samtidig som man formidler viktig produktinformasjon.

Bårebro ryttere

Ryttere som kan sveises med plastposen, noe som gir fordeler. Økt lesbarhet sammenliknet med heftklamring, som kan forårsake feilavlesning av strekkoden i kassen. Sveising muliggjør også en mer rasjonell pakkeprosess.

Heco ryttere

Rytter med langryggrytter, noe som innebærer at produktet bare eksponeres fra framsiden. Pakningen blir mer stabil og produktene inni posen kan lettere holdes i en bestemt posisjon.

Kontakt oss