Etiketter for alle bedrifter

Vi kan dekke de fleste etikettetingsbehovene i markedet gjennom innovativ og kundeorientert design – fra enkel etikettdispensering til standardløsninger og Print & Apply.

Transport- og logistikketiketter

For våre transport- og logistikketiketter brukes det ofte en unik etikettstandard der alle transportselskapene bruker den samme grunnetiketten. Det finnes også globale standarder som tillater unik identifisering på kartongen eller pallen.


STE/Still selvheftende etikett

En standardisert transportetikett. I mange land finnes det en unik standard der alle transportselskaper bruker samme grunnetikett.

Selvheftende fraktetikett

Den globale standarden tillater identifisering av enkeltkolli og paller. Hver kartong eller palle har en unik identifisering.

Dele:

Kontakt oss