Print & Apply og Dispensering

Ville din produksjon tjene på å helautomatisere merking og etikettering? Get in-line! Print and Apply!

Når du står foran beslutningen om å fullautomatisere merking og etikettering, står du også for effektivisering av hele din produksjon. Effektivisering som kan gjøre bedriften konkurransedyktig også i et globalt perspektiv.

Boxon er en av de mest komplette leverandørene innen inline-merking. Med integrerte merkings- og etikettmaskiner kan vi gi deg et fullt integrert system som merker produkter, forpakninger, emballasje og transportpaller i produksjonslinjen.

Vi har lang erfaring med ulike bransjers behov, krav og ønsker, og vi kan vise til mange vellykkede installasjoner med blekkstrålemerking, termotransferskrift, etikettering eller lasermerking. I svært ulike typer selskaper. Ofte inngår flere teknologier i én enkelt produksjonslinje.

      

Skrivere for variabelt påtrykk eller ferdigtrykte etiketter

Inline er det overgripende begrepet for etikettering og merking av produkter og emballasje under produksjon. Man skiller i hovedsak mellom to metoder: Print & Apply samt Dispensering.

Print and Apply
Gjelder etiketter og merking med
mulighet for variabel utskrift/printing.
Skriverne er koblet til for-
programmert skriver.
      
Dispensering
Gjelder montering av ferdigtrykte
og like etiketter for en
produksjonsserie.
Kontakt oss