Clarisoft

Clarisoft er den første generiske produktpakken for bildedesign. Den er spesielt utformet med tanke på ledende merker innen utstyr for koding og etikettering i sanntid online.

ClarisoftMed CLARiSOFTs unike, generiske designsystemet som er uavhengig av kodere (patentsøkt) kan et design benyttes i mange ulike typer kodemaskiner.  

   

Fremtidssikker

Den generelle filstrukturen i CLARiSOFT innebærer at den er kompatibel med alle kodere og etiketterere – både i dag og i morgen. CLARiSOFT er et unikt hjelpemiddel for forhåndsgranskning av utskrifter, og fungerer med ulike teknologier og merker.

CLARiSOFT garanterer at den aller beste bildetilpasningen skrives ut på de kodene du har valgt (”Nesten WYSIWYG”).

Clarisoft
Clarisoft

Med funksjonen for forhåndsgranskning av utskrifter kan du se hvordan ditt design vil se ut med de ulike kodene.

CLARiSOFT lar deg utnytte den spesielle funksjonen for sanntid som forekommer i dagens utstyr for kodning og etikettering online.

Design og motsvarende data (for eksempel fra en database) kan sendes til kodere og etiketterere direkte fra CLARiSOFT eller med Claicoms CLARiNET-program for håndtering av kodernettverk.

   

Fordeler

CLARiSOFT kombineres enkel og fleksibel bildedesign med effektiv håndtering av realtidsinformasjon slik at alt som trengs for å skape og håndtere koding i sanntid skal finnes tilgjengelig.

  • Økt kontroll av kodingsinformasjon.
  • Reduserte faste kostnader for bildedesign og datahåndtering.
  • Teknisk overvåking og kodingsdata fra en og samme kilde.
  • Færre menneskelige feil og færre kodingsfeil.

Utforme dine etiketter

Designe dine etiketter på en enkel og intuitivt måte. 

Hvor god kontroll har du på deres emballasje forbruk?

Ta Stålkontrollen ›