Boxon Bulk

Tenk deg en stor plastsekk som skal holde for ofte ganske brysk håndtering av to tonn metallpulver. Eller to tonn gryn. Eller like mye kunstgjødsel. Det er dette bulkhåndtering handler om.

En lang liste internasjonale håndtingsregler stiller meget høye krav i hele transportkjeden og gjør produksjonen kompleks. Mange spørsmål må besvares før en sekk kan tas i bruk: Hvordan fylles sekken? Hvordan transporteres den? Hvordan tømmes den hos mottageren? Hvordan lagres den? Alle svar påvirker konstruksjonen. Materiale, styrke, holdfasthet, maljer, festepunkter, muligheter for å stable; alt utvikler og tester vi sammen med deg og uavhengige testinstitutter.

Boxon Bulk er i en bransje paralelt med tekstilbransjen sammen med produsenter i land som India, Kina og Thailand. Akkurat som all annen produksjons bedrift i Asia er også vår under lupen. Vi engasjerer oss derfor dypt i sosiale spørsmål og gir ikke rom for feil.

Våre egne regler er strenge og vi lever opp til en av verdens mest krevende standarder – SA8000 – som tar utgangspunkt i prinsippene i ILO-konvensjonen, FNs konvensjon om barns rettigheter samt FNs menneskerettserklæring.

Tel: +46 40 680 72 00
Forespørsel ›

Hovedkontor: Syke, Tyskland
Omsettning: 220 million
Ansatte: 23 st 
Virksomhet i: Sverige, Tyskland, Frankrike, Kina