Boxon Pak

Fra den enkleste eske til avanserte spesialmaskiner og alt som finnes mellom. Boxon Pak er det samme som emballasjeløsninger som øker lønnsomheten i hver bedrift, stor som liten.

Emballering er en forsømt del i mange bedrifter. Ikke så merkelig kanskje, emballering og emballasje er sjelden en kjernevirksomhet.

Samtidig er det en kostnad som det ikke er mulig å unngå. Emballering er en nødvendighet. Men kostnaden kan reduseres betydelig om emballeringsprosessene og flyten effektiviseres.

Gjennom årene har vi lært oss en viktig ting: Hvert kundebehov er unikt. Selvsagt finnes det tydelige likheter innenfor hver bransje som for eksempel næringsmidler, mekanisk industri, e-handel, detaljhandel og konfeksjon. Likhetene gir oss erfaring som gjør at vi raskt kommer fram til skreddersydde, kostnadsbesparende løsninger. Men det er alltid detaljer som skiller. Vi har et rykte på oss for virkelig å lytte til hva slag problemer hver kunde har og se til at det blir løst på en effektiv måte.

Hovedkontor: Helsingborg
Omsettning: 650 millioner
Ansatte: 77 st 
Virksomhet i: Norge, Sverige, Danmark, Kina

Fra den enkleste eske til avanserte spesialmaskiner. Vi tilbyr emballasjeløsninger for hver bedrift, stor som liten.

Emballering ›

I Boxons sortiment av pakkemaksiner finnes alle de maskinene som gir en mer effektiv pakkelinje.

Pakkemaskiner ›

Våre pakkemaskiner holder høy kvalitet og vår service ligger på samme nivå. Med en serviceavtale øker du sikkerheten og tryggheten i produksjonen.

Service ›