Miljø & Kvalitet

Vi i Boxon er utrolig fokusert på et målbevisst miljøarbeid. Et arbeid som spenner over hele produktenes livssyklus – fra leverandør til sluttbruker.

Miljø

Vårt miljøstyringssystem er sertifisert ifølge ISO 14001:2015 og vår miljøpolicy bygger på at våre produkter skal være de miljømessig beste. Synspunktet medfører også at vi prioriterer leverandører som deler vår oppfatning. Målsetningen er blant annet at produktene skal kunne gjenvinnes og de skal ikke inneholde freon og klor. Våre selgere skal kunne gi deg korrekt veiledning om produktenes funksjon i kombinasjon med bra miljøvalg.

Vi er medlem av Grønt Punkt, ordningene for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

   

Kvalitet

For å være sikre på at vår kvalitet holder det nivået vi vil – og den som du har rett til å kreve – har vi i mange år drevet et målbevisst kvalitetsarbeid. I dag er vi sertifisert ifølge ISO 9001:2015, som sikrer at vi holder en gjennomgående høy kvalitet. med kvalitetssystemet vel integrert i hele virksomheten får vi kontroll over det som kan forbedres ytterligere. Ikke bare når det gjelder forpakningsløsninger. Også leveringssikkerhet, kommunikasjon og rådgivning blir konstant forbedret for at du som kunde alltid skal få høyeste kvalitet i all kontakt med oss.