Verdigrunnlag

Vinnervilje – Enkelhet – Tydelighet - Ansvar = V.E.T.A 

Vinnervilje – Hvordan jeg ser på arbeidet mitt, kunder, kollegaer, leverandører, og selskapet.  

Enkelhet – Hvordan jeg gjør det enklere for kunder, leverandører og kollegaer.  

Tydelighet – Hvordan kommuniserer jeg med kunder, leverandører og kollegaer.  

Ansvar – Hvordan tar jeg ansvar ovenfor kunder, leverandører, kollegaer og selskapet.