Vedlikehold forebygger driftsstopp

Service à la Boxon er å optimalisere ytelsen i hver enkelt del og komponent i en emballasjekjede. I hele dens levetid.

Boxon Maskinservice

Service som forebygger er den som koster minst!

Uønsket produksjonsstans kan koste mye penger og skape stor frustrasjon. Korte stans kan vokse til timer, som kan bli til dager om de ikke løses raskt. Velger du å investere i forebyggende service, kan du få en litt enklere og mer forutsigbar hverdag. Vi strekker oss for å gi deg den beste servicen, og har erfarne teknikere som vedlikeholder maskinene og begrenser unødig stans i produksjonen.

Emballasjemaskiner trenger fagmessig utført service like mye som øvrige maskinene i produksjonen. Uønskede stopp kan gi store forsinkelser uansett hvor i
produksjonskjeden de oppstår. Boxon Maskinservice er en tjeneste som sikrer at emballasjedelen flyter uten avbrudd. Vi fokuserer på å forebygge stopp og være føre var.

Vår service holder selvfølgelig samme høye kvalitet som våre maskiner.   

   

Selvfølgelig tilbyr vi full service
inkl. akutt service

Gjennom et godt utbygd servicenett kan vi tilby deg en komplett serviceløsning. Vi har valgt å gjøre dette enkelt med ett konsept som dekker de viktigste servicepunktene og bidrar til at dere får en god maskinøkonomi og fornøyde forbrukere. 

  

Hvordan gjør vi det?

Vi tar utgangspunkt i vårt servicekonsept og sammen med deg tilpasser vi det hele i forhold til dine behov, volum og de utfordringene dere har. 

Hva er fordelene med Boxon service avtale?

  • Lavere vedlikeholdskostnader totalt.
  • Mulighet til å budsjettere servicekostnader.
  • Rabatt på vanlig service og prioritet ved akutt behov.

   

Eksempel på servicepakke: