Boxon Maskinservice

Nedetid koster. Den beste måten å unngå nedetid på er å forebygge. Med regelmessig og planlagt maskinservice minimeres unødig og kostbar driftsstans. Boxon tilbyr forebyggende og akutt maskinservice samt flere ulike avtale- og pakkemuligheter.


 Med Maskinservice hos Boxon investerer du i anlegget ditt og tar kontroll over driftskostnadene dine og forbedrer produksjonen.

Fordeler med Maskinservice

  • Økt sikkerhet og trygghet i produksjonen. 
  • Redusert risiko for driftsstans. 
  • Lavere driftskostnader. 
  • Dedikert serviceteam med høy kunnskap og kompetanse. 
  • Tilgjengelig vaktordning for hurtig service

Boxons tilbud

Vårt service- og support-tilbud er ulikt avhengig av maskin og merkeutstyr. Men våre pakkemaskiner, etikettskrivere og inline-skrivere holder høy kvalitet og vår service og support ligger på samme nivå. Rutinerte service- og supportteam gir service på plass eller via telefon/fjernstyring.

En serviceavtale reduserer vedlikeholdskostnadene og øker sikkerheten og tryggheten i produksjonen; med andre ord reduserer nedetid, noe som er svært kostbart og frustrerende for kunden.

Hva en serviceavtale kan inneholde

Boxons Maskinservice handler om å optimere ytelsen i hver enkelt del og komponent i en emballasjeog merkekjede i hele dens levetid.

Forebyggende serviceskjema planlegges i samsvar med avtale og ved akutte feil er vi raskt på plass. Ved driftsstans kan vi i noen tilfeller leie ut erstatningsmaskiner.

Det er mulig å tegne en serviceavtale som består av ulike nivåer for å tilgodse vedlikeholdsbehovet og å sikre funksjonene i utstyret.

 Ved behov for service på maskiner og merkeutstyr som er levert av Boxon uten serviceavtale tilbys tjenesten på konsulentbasis, det vil si tiden for service planlegges inn basert på servicebelegget hos våre serviceteknikere.

  

Kontakt Boxon Service

For reservasjon av service og reservedeler kontakt oss via skjemaet nedenfor og vi kommer tilbake til deg så snart som mulig.

Ønsker å motta nyhetsbrev fra Boxon

I Boxons sortiment av pakkemaksiner finnes alle de maskinene som gir en mer effektiv pakkelinje.

Pakkemaskiner ›

I vårt trykkeri lages grunnlaget for intelligente etiketter. Informasjon til skriverne kommer direkte fra ditt forretningssystem.

Les mer ›

Vårt mål er å tilby automatiske emballasje- og merkeløsninger som resulterer i kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

Automation ›