Installasjon & Konfigurasjon

Av og til er det mer komplisert enn å stikke en kontakt i veggen. Da kan det være fint å vite at kompetente og profesjonelle teknikere tar hånd om installasjonen. Samtidig som de stiller inn alt riktig fra begynnelsen.


Fordeler med Installasjon & Konfigurasjon

  • Optimert produksjonsstart innebærer riktig konfigurasjon for riktig formål. 
  • Dedikert serviceteam med høy kunnskap og kompetanse. 
  • Redusert risiko for framtidig driftsstans. 
  • Sikre at maskinen brukes på riktig måte, koblet til riktig installasjon og konfigurasjon.

Boxons tilbud

Ved investering i en pakke-, etikett- eller inline-skriver er det naturligvis viktig at installasjon og konfigurering av maskinen skjer på en profesjonell måte. Boxons representanter har lang erfaring og gode kunnskaper om de maskinene Boxon leverer og sikrer en så enkel og verdifull produksjonsstart som mulig.

For frittstående, ikke integrerte maskiner inngår 2 timers opplæring ved installasjon.

I Boxons sortiment av pakkemaksiner finnes alle de maskinene som gir en mer effektiv pakkelinje.

Pakkemaskiner ›

Flere av våre kunder har skrivere både hos seg selv, hos underleverandører og av og til også hos distributører.

Les mer ›

I vårt trykkeri lages grunnlaget for intelligente etiketter. Informasjon til skriverne kommer direkte fra ditt forretningssystem.

Les mer ›