System- & maskinopplæring

Med kompetent og opplært personale sikrer man riktig arbeidsmåte og effektive prosesser. At alle kan utføre arbeidet sitt på en sikker og korrekt måte er nødvendig og selvsagt.


Fordeler med System- og maskinopplæring

Maskinoperateren/ene får profesjonell opplæring og kan etter gjennomført opplæring utføre arbeidet sitt på en effektiv og sikker måte. 

Inhouse kunnskap forhindrer og reduserer faren for driftsstans. 

En kompetent operatør sikrer at maskinen brukes på riktig måte i virksomhetens prosess.

Boxons tilbud

En del av Boxons tilbud er å levere effektive løsninger for kunder med automasjonsbehov. Boxon har både lang erfaring og et bredt sortiment av pakke-, etikett- og inline-maskiner. Ved investering i en maskinløsning er det viktig at personalet kan arbeide effektivt og sikkert. 

Boxons System- & maskinopplæring gis til de av personalet som er berørt, der vi sikrer at operatøren får full opplæring før vi avslutter opplæringen.

For frittstående, ikke integrerte maskiner inngår 2 timers opplæring ved installasjon.

I Boxons sortiment av pakkemaksiner finnes alle de maskinene som gir en mer effektiv pakkelinje.

Pakkemaskiner ›

Vårt mål er å tilby automatiske emballasje- og merkeløsninger som resulterer i kostnadsbesparelser og økt effektivitet.

Automation ›

I vårt trykkeri lages grunnlaget for intelligente etiketter. Informasjon til skriverne kommer direkte fra ditt forretningssystem.

Les mer ›