Produksjon av BoxCor® produktene

Plastindustrien benytter plastpellets som råvare. Materialet smeltes ned og formes til ønsket produkt. I råvaren blandes det inn additiver, 4 % VCI-additiv med plastpelletsen som gjør det ferdige produktet til et rustbekyttelsesprodukt.

En del av BoxCor® produktene produseres ved formblåsing.

Den varme plastmassen blir presset gjennom en ekstruder av en skrue gjennom et sirkelformet munstykke samtidig som man blåser inn luft. Blåsefilmen kjøles ned og lindes opp på valser.    1. Plastråvare
Plastpellets med VCI-additiv
blandes og smeltes ned i
ekstruderen.
   2. Filmblister
Ved å presse luft inn i
ekstruderen danner den
smeltede plastmassan en blister.
   3. Oppruller
Blisteren kjøles ned og det 
ferdige produktet rulles opp på
ruller.

 Det ferdige produktet, i dette tilfellet Slange BoxCor 250 x 0,08 mm x 100 m.

  

Boxcor - produksjon - Boxon AS