Big Bags

Boxon har et bredt sortiment av FIBCs, såkalte storsekker, som er en av de mest kostnadseffektive og ideelle typene av forpakningsløsninger for å transportere og lagre tørrvarer. 

De gir dessuten gode eksponeringsflater for logoer og inneholdsbetegnelser. En tom sekk tar minimalt med plass og er lett å håndere og løfte. Tømte sekker leveres til gjenvinning som plast.

De fleste kundene har spesifikke krav avhengig av hvilken bransje de befinner seg i og derfor blir løsningene ofte kundeunike. 

Spør oss gjerne hvis du vil vete mer!

Tel: +46 40 680 72 00
Forespørsel ›