4 stropper

Storsekken med 4 stropper er svært populær og brukes i mange industrier. Konstruksjonen er enkel med åpen topp og flat bunn.

Storsekker med 4 stropper fylles gjerne med stein, grus, jord, resirkuleringsmateriale, avfall, etc. Storsekkene fås med ulike konstruksjoner, avhengig av bruksområde, her viser vi de viktigste. Mange av våre kunder etterspør spesifikke løsninger, som vi ofte utvikler.

 Se alternativene for topp- og bunnkonstruksjon her

Norm standardsekk

Norm er grunnmodellen for våre storsekker med 4 stropper. Det kan tilpasses for å møte alle de ulike behov og krav som stilles til en standardsekk.

Boxon har bransjeoverskridende kunnskap om de ulike kundesegmentenes behov, og vi er alltid oppdatert på nyvinninger innen materialer og funksjon.

Clean

For bruk i mat og farmasøytisk industri produseres avanserte storsekker i renromsforhold og under streng kontroll.

Termisk skjæring av all vev og folding utover for å minimere risiko for forurensning. Produktet som fylles i storsekken kan håndteres og oppbevares uten å gå på kompromiss med sikkerheten.

Stat

Under fylling og tømming av enkelte produkter kan det oppstå statisk elektrisitet pga. av friksjon mot storsekken eller i produktet som blir påfylt. Dette kan føre til eksplosjoner eller branner, også i en nøytral atmosfære. Stat er en storsekk med antistatiske egenskaper, som avleder elektriske ladninger fra posen og dermed løser dette alvorlige sikkerhetsproblemet.

For å oppnå ledningsevne i vevet, veves vanligvis tråder med karbon (carbon-black) inn i veven. I sekker for næringsmidler brukes tråder av sølv. Vevet fås i mange utførelser: flat- eller rundvev samt overtrukket eller ikke overtrukket. Innvendig sekk i ulike typer er også tilgjengelig.

Guard - UN-sekk

De sikkerhetsmessige aspektene er avgjørende ved håndtering av farlig gods. Produkter som hører under forpakningsgruppe II og III skal bare transporteres bare i Guard-seriens storsekker. Guard er såkalte UN-sekker, som skal oppfylle internasjonale standarder som nøytrale testinstitutter har satt.

Alle storsekker fra Boxon er tilgjengelige i en Guard-versjon. Det betyr at antistatiske egenskaper, ekstra formstabilitet eller en liner kan brukes også på en sekk som er beregnet for farlig gods.

Formstabil sekk

Formstabile storsekke, Q-bags, beholder sin kvadratiske eller rektangulære form også etter fylling. Sekken er konstruert med innvendige vegger av vev som gjør at sekken får en mer kubisk form, noe som innebærer at det fylte materialet kan fylle hele sekken. Fordelen med Boxons formstabile storsekk er potensielle besparelser i lager og transportkostnader.

Gambo Bags har de samme egenskapene som Q-bags, men produseres på en litt annen måte. Den produseres med en indre formstabil sekk som kan gjøres helt vanntett.


Tel: +46 40 680 72 00
Forespørsel ›