Runde bunninnsatser

Boxons runde bunninnsats er et perfekt eksempel på en av våre kostnadseffektive løsninger. Den runde bunninnsatsen er en spesialprodusert innsats uten folder, og den passer til runde beholdere.

Tømming av fat/bøtte skjer lett uten produktsvinn. Med vår runde bunninnsats kan din engangsbeholder bli til en gjenbrukbar beholder – ingen utskiftingskostnader påløper. Kostnadskrevende rengjøring eller istandsetting er ikke nødvendig.

Innsatsen kan brukes til lagring og transport av de fleste flytende, pulver- og pastaaktige produkter.

Sveisede bunninnatser

Den runde bunninnsats er en væsketett innsats med forseglet rund bunn for alle typer runde beholdere. Den fås i ulike materialer (standard, flerlags, svart).

Sømløse bunninnsatser

En ekstrudert blåsestøpt innsats produsert i sømløs polyetylen som fungerer som et ekstra skall. Denne type innsats er spesielt nyttig ved håndtering av væsker med lav viskositet og farlige produkter. Hvis du bruker pumper og blandere, er en formblåst innsats det beste alternativet for din beholder.

Tel: +46 40 680 72 00
Forespørsel ›