, CO2-kompensasjon - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

CO2-kompensasjon

CO2 spille en viktig rolle som en avgjørende faktor for global oppvarming, Hvis man tenker på at de globale CO2-utslippene har økt med 80 % siden 1970, blir det klart at det er et presserende behov for tiltak. På bakgrunn av dette har Boxon fått beregnet CO2-fotavtrykket for sine Big Bags for å kompensere for uunngåelige CO2-utslipp. Big Bags fra Boxons CO2-program er klimanøytrale og bærer et offisielt merke.

Hvordan fungerer CO2-kompensasjon?

CO2 som oppstår under produksjonen av Big Bag blir omregnet til det enkelte produkt av vår uavhengige partner, MyClimate, en ideell organisasjon i Sveits. Dette resulterer i det såkalte Product Carbon Footprint (PCF), også kjent som produktets CO2-fotavtrykk. Ved hjelp av disse dataene kan vi se hvor mye CO2 som må reduseres for å kompensere for karbondioksidutslipp fra produksjonsprosessen. For å oppnå dette, støtter vi et sertifisert klimabeskyttelsesprosjekt i Tanzania, som sparer flere tusen tonn CO2 årlig ved bruk av innovative solcellepaneler.

FSC-sertifiserte produkter

Med FSC-sertifiserte produkter yter du og kundene dine et viktig bidrag til bærekraftig skogsforvaltning.

Resirkulerte PET

Boxon ønsker å redusere miljøpåvirkningen av plastemballasje.

Bærekraftige produkter

Vi håndterer ressurser med stor respekt og tilbyr i dag en rekke bærekraftige emballasjeløsninger.