Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Forretningsetikk

Bærekraftig innkjøp

Samfunnsansvar er en omfattende oppgave. For oss er ikke samfunnsansvar begrenset til oss selv, det er en integrert del av det daglige arbeidet og det starter i våre forretningsforhold. Vi setter høye standarder gjennom hele forsyningskjeden og sørger for at prinsippene våre overholdes. Det er viktig for oss å opprettholde en konstant og tett dialog med leverandører og samarbeidspartnere. Dette handler først og fremst om etterlevelse av universelle menneskerettigheter, absolutt avvisning av barnearbeid eller tvangsarbeid og overholdelse av arbeidernes rettigheter. I tillegg legger vi stor vekt på miljøvennlig teknologi, bærekraftige materialer og åpenhet i produksjonen. Alle forretningsforhold til Boxon er underlagt de høyeste etiske prinsippene, og vi motvirker enhver form for korrupsjon eller bestikkelse med en absolutt nulltoleransepolicy. Våre medarbeidere får jevnlig opplæring på de nevnte områdene.

For å sikre at disse standardene overholdes, bruker vi våre etiske retningslinjer for leverandører i alle leverandørforhold.

 

Forretningsetikk
Linje

Forretningsetikk

I et forretningsområde som i stor grad kjennetegnes av internasjonalt samarbeid, er det viktig å opprettholde pålitelige relasjoner bygget på tillit og åpenhet. I Boxon er disse verdiene grunnleggende for alle forretningsforhold. Dette omfatter bindende kontrakter som setter rammene for alt samarbeid og partnerskap. Våre etiske prinsipper gjelder i denne sammenhengen uten unntak. I et forretningsforhold med Boxon kan slike kontrakter og avtaler samt nasjonal lovgivning ikke brytes eller omgås. Det å ekskludere denne muligheten er en av våre viktigste prioriteringer.   

Korrupsjon er en forbrytelse, og alle tilfeller av korrupsjon anses som slike i Boxon. Den er derfor kontrahert med en streng nulltoleransepolicy. Misbruk av makt til kommersiell eller personlig vinning gis ingen sjanse. Inntil i dag er det ikke registrert noen tilfeller av korrupsjon eller bestikkelser i Boxon, noe vi forklarer med et fungerende system for forebygging av korrupsjon. 

Siden korrupsjon og bestikkelser kan forekomme på svært forskjellige måter, er det vår oppgave å gjøre medarbeiderne våre mer følsomme for dette, på en slik måte at de gjenkjenner korrupt atferd og umiddelbart gjenkjenner og rapporterer eventuelle avvik i forretningsforholdet. Blindsoner skal oppdages for å hindre at det oppstår korrupsjonstilfeller.

 

Les hele vår Code of Conduct
Linje
Tom rad
loading symbol