Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Menneskerettigheter

Det er vårt ansvar som selskap å garantere at medarbeiderne våre overholder menneskerettighetene fullt ut – dette er vår første og høyeste prioritet. Alle ansatte får samme mulighet, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, seksuell legning eller alder.

Men Boxon har også et viktig ansvar for forsyningskjeden vår: Der mennesker direkte eller indirekte påvirkes av forretningsaktivitetene våre, må vi kunne garantere overholdelse av menneskerettighetene. Det er opp til oss å implementere de riktige mekanismene for å sikre dette, og opprettholde dette samsvaret gjennom nære relasjoner og en pågående dialog, spesielt med våre leverandører og forretningspartnere.

Boxon er forpliktet til å respektere menneskerettighetene for alle ansatte og alle mennesker som er direkte berørt av forretningsaktivitetene våre. Vi deler verdiene basert på FNs og den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjoner, som er oppsummert i den internasjonale standarden SA8000 av Social Accountability International. Det er vårt ansvar å sikre disse grunnleggende rettighetene i vår daglige virksomhet.

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø og sikkerhet er høyt prioritert når det kommer til menneskerettigheter, og Boxons overordnede mål er å sikre et godt arbeidsmiljø, forebygge ulykker og sørge for at våre ansatte har det bra. Vi streber etter å skape meningsfulle og innovative jobber der våre ansatte har stor innflytelse. Jobbtilfredshet er viktig for et godt arbeidsmiljø, og målet er å skape et trivelig arbeidsmiljø der alle ansatte utvikler seg.

 

Menneskerettigheter
Linje
loading symbol