Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Miljø

De siste årene har det vært et stort fokus på klimaendringene, de globale påvirkningene og nødvendige tiltak. Aldri før har verden diskutert effektene av klimaendringer like intenst som vi gjør i dag. Mer enn noen gang setter vi spørsmålstegn ved vaner, strukturer og materialer. I Boxon er vi oppmerksomme på ansvaret vi har i rollen som et globalt emballasjeselskap. I dag er klima- og miljøvern en integrert del av det daglige arbeidet. På den ene siden påvirker dette utviklingen av nye produkter basert på innovative og bærekraftige kriterier. På den annen side må vi også stille spørsmål ved oss selv og vår måte å arbeide på. Derfor spiller våre reiseaktiviteter, materialer og energiforbruk, i tillegg til produksjon og innkjøp, også en rolle når det gjelder vårt økologiske fotavtrykk som selskap.

I 2019 satte vi rammene for å spore og forbedre aktivitetene våre på dette området enda mer systematisk: Det er vårt mål å fortsette å skape innovative, bærekraftige emballasjeløsninger, redusere utslippene som selskap og øke andelen resirkulert materiale i emballasjeløsningene våre. Ved å definere disse målene i vår offisielle CSR-erklæring, har vi systematisk integrert miljøfaktorer og -tall i vår strategi.

 

klima og miljøvern
Linje
loading symbol