Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Sosialt ansvar

Boxons virksomhet bygger på langvarige og sterke relasjoner med kunder og leverandører. Medarbeiderens motivasjon og drivkraft for å prestere gode resultater og samspille med våre forretningspartnere og med omverdenen generelt er avgjørende for vår framgang.

Vår virksomhet skal bygge på god etikk og stor respekt for alle individer så vel innenfor bedriften som for eksterne kontakter.

Boxons virksomhet drives etter følgende prinsipper:

  • Vi skal alltid opptre på en slik måte at selskapets interesser på den ene siden og den ansattes interesser på den andre siden ikke kommer i konflikt. Skulle slik interessekonflikt eller usikkerhet i et slikt spørsmål oppstå, skal saken med en gang henvises til nærmeste overordnede alternativt styrets formann i det respektive selskapet.
  • Vi respekterer og følger forpliktelser overfor de ansatte i henhold til nasjonale lover og avtaler om sosialt vern. Arbeidstakernes rett til å organisere seg i valgfri arbeidstakerorganisasjon og å forhandle kollektivt skal respekteres. Vi aksepterer ikke barnearbeid og tvangsarbeid.
  • Vi aksepterer ikke bestikkelser og utilbørlig påvirkning i noen form.
  • Vi tilbyr våre ansatte samme muligheter uansett alder, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller etnisk herkomst.
  • Vi aksepterer ikke diskriminering eller trakassering.
  • Vi tilbyr et sikkert og sunt arbeidsmiljø samt driver et systematisk forbedringsarbeid.

Viktige spørsmål for oss

CSR fokus

Vår forretningsidé og våre strategier skal støtte et godt miljøarbeid og sosialt ansvar.

Kvalitet & Miljø

Miljøaspektet er integrert i Boxons virksomhet. Gjennom miljøplaner og systematisk arbeid oppnås stadige forbedringer på disse områdene.

Sertifiseringer

I Boxon er vi svært fokusert på et målbevisst miljøarbeid. Et arbeid som spenner over hele livssyklusen til produktene.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har en forespørsel eller vil vite mer om vårt tilbud. Vi sikrer at rett person svarer på spørsmålet ditt.

*=obligatoriske felter

Aksepterer du nyhetsbrev fra Boxon?*