Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Verdier

Våre forpliktelser og verdier

I 2020 har Boxon vedtatt en erklæring om samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility Statement der vi forplikter oss til visse prinsipper og mål. Vi har også gått med i United Nations Global Compact, verdens største CSR-initiativ i regi av FN. Boxons CSR-erklæringen, sammen med United Nations Global Compacts 10 prinsipper, danner grunnlaget for alle våre CSR-aktiviteter og mål. 

Derfor ble det utviklet en detaljert strategi med involvering av alle avdelinger og ansatte. Digitale seminarer, opplæring, workshops førte til en konsernfelles systematisk strategi for medarbeidere på alle nivåer. Det er høy bevissthet og motivasjon blant alle Boxon-ansatte. Derfor er oppnåelsen av CSR-målene ikke begrenset til individuelle roller, men er en integrert del av selskapets strategi og det daglige arbeidet.

Bærekraftige verdier

CSR-erklæringen og forpliktelsen til United Nations Global Compact kompletteres med våre egne kjerneverdier, som vi har fulgt siden 2011. De såkalte V.E.T.A.-verdier danner grunnlaget for vår bedriftskultur og måten vi arbeider på – sammen og på tvers av forretningsrelasjoner. 

Linje
Boxons CRS film

Bærekraftsrapport

Hvert år om våren publiseres den årlige Boxon Group Sustainability Report. Den oppsummerer alle våre CSR-relaterte aktiviteter det siste året, og gjenspeiler egne ytelsestall så vel som eksterne aspekter på leverandør- og kundenivå. Den dokumenterer også nåværende selskapsstruktur, oversikt over forretnings-aktiviteter og eksterne initiativer. Siden Global Compact krever regelmessig kommunikasjon om fremdrift fra sine medlemmer, inneholder bærekraftrapporten vår også aktiviteter innenfor de fire hovedområdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon, i tillegg til de 10 prinsippene. Rapporten følger standardene og retningslinjene til Global Reporting Index (GRI). Bærekraftsrapporten er adressert til alle interessenter og er tilgjengelig på Boxons nettsider så vel som på vår Global Compact-profil. 

 

Les bærekraftsrapporten
Linje

Våre mål for 2025

I 2020 har Boxon vedtatt en erklæring om samfunnsansvar eller Corporate Social Responsibility Statement der vi forplikter oss til visse prinsipper og mål. Den definerer målene våre som vi ønsker å oppnå innen 2025, og gjelder for alle Boxon-enhetene.

 

Les mer
CSR mål Boxon
Tom rad
UN Global Compact

Global Compact

Som deltaker i FNs Global Compact, er vi forpliktet til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse.

Les mer
Våre verdier hos Boxon

V.E.T.A

Vi fokuserer på resultater og positiv lagånd. Verdigrunnlaget sammenfattes i VETA.

Les mer
CO2

Selskapets karbonavtrykk

Med vår uavhengige partner myclimate for å beregne selskapets karbonavtrykk (CCF).

Les mer
Tom rad
loading symbol