Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Sosialt ansvar

Boxon forplikter seg til å respektere menneskerettighetene til alle ansatte og alle personer som er direkte berørt av vår forretningsaktivitet. Vi deler verdier som er basert på FN-konvensjonen og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, som oppsummert Social Accountability International i den internasjonale standarden SA8000. Det er vårt ansvar å sikre at disse grunnleggende rettighetene overholdes i vår daglige virksomhet.

Det kreves at universelle menneskerettigheter overholdes og implementeres på alle Boxon-anlegg og -kontorer. Overholdelse av våre prinsipper for arbeidspraksis og forretningsetikk er beskrevet i flere avtaler og erklæringer. Dette inkluderer primært vår forpliktelse til å overholde prinsippene i Global Compact, Boxon Group CSR og EFIBCAs etiske retningslinjer. Det forventes at våre ansatte følger Boxon-prinsippene og tar ansvar for både egen oppførsel og Boxons produkter og tjenester.

Vi legger stor vekt på en streng implementering av våre prinsipper og avviser enhver form for barnearbeid og tvangsarbeid, korrupsjon, utpressing og bestikkelse, uakseptabel påvirkning, diskriminering og trakassering.

Vi tilbyr alle ansatte et trygt og sunt arbeidsmiljø, uavhengig av alder, hudfarge, kjønn, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller etnisitet.

Global Compact

Som deltaker i FNs Global Compact, er vi forpliktet til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse.

Kultur

Universelle menneskerettigheter gjelder uten unntak for alle våre kontorer.

Verdier

Vi tar et helhetsansvar, bidrar aktivt til oppsatte mål og holder hva vi lover.