Effektiv flyt på lageret

Ved håndtering av store mengder gods er effektiv lagerflyt avgjørende. Man må ta hensyn til mange parametere så som ergonomi, sporbarhet, lastsikring, merking etc.

Hos Boxon håndterer vi daglig en stor mengde gods og vi vet godt at optimal flyt er grunnleggende for den daglige håndteringen. Det er her vår ekspertkunnskap kommer inn. På grunnlag av en behovsanalyse, som både tar hensyn til kundens situasjon og hva framtiden forventes å innebære, skaper vi tilpasset og effektiv flyt for kundene våre. Ikke bare på lageret, men også der det er et behov for å effektivisere. La oss kontakte deg ›

Det finnes flere måter å effektivisere håndteringen på.

   

Oppmerking av lagerplasser

Tydelig merking av plassene på lageret er viktig for å hindre feilplukking. Strekkoder i kombinasjon med tydelig klartekst hjelper til med å få kontroll og nesten 100 % sikkerhet.

Når strekkoden scannes føres informasjonen over til forretningssystemet og med en enkel manøver har man kontroll  på innleveransen og den aktuelle lagerplassen. Før etiketter med strekkoder skrives ut må man se på hvilke forutsetningen en avlesning har og hvilken avstand en strekkode kommer til å bli avlest på.

   

Ergonomi ved pakkestasjonen

Utførelsen av pakkestasjonen er en bidragsfaktor for effektiv flyt. Tilpasset og fleksibelt arbeidsmiljø er avgjørende for medarbeidernes velbefinnende. En arbeidsplass som tar hensyn til ulike behov og forutsetninger er ikke vanskelig å oppnå med riktige produkter.

Det finnes en rekke faktorer som man blant annet bør tenke på ved utformingen av en pakkestasjon: 

  • Hvor mange personer skal arbeide ved stasjonen? Et motorisert alternativ gjør stasjonen fleksibel. 
  • Hva veier godset som skal håndteres? Ulike bord tåler ulik belastning og noen er ekstra slitesterke. 
  • Hvor stort volum skal håndteres? Tilpasset størrelse på bordene gjør det hele lettere. 
  • Hva slags arbeidsmåte råder? Bruker man PC og lukker med heftepistol må man tilpasse pakkestasjonen med relevante påbyggingsprodukter.

    

Godsinnholdsmerking

Med godsinnholdsmerking forkortes håndteringen av innleveranser markant. Enkelt forklart betyr det at godset utstyres med en merking som angir hva som finnes inne i emballasjen uten at mottakeren må åpne den for å kontrollere.

Denne merkingen scannes ved ankomst og innholdet og riktig lagerplass angis.

   

Strekkfilming

Ved strekkfilming av godset er det viktig med riktig strekkfilmmaskin, et valg som baseres på det volumet av gods som håndteres. Rett maskin til rett forbruk. I vår guide tar vi utgangspunkt i ulike nivåer på forbruket og forklarer hvilken maskin som er mest egnet. 

Med en enkel strekkfilmtest kan vi til og med avgjøre hva slags film som er mest optimal og kostnadsøkonomisk. Vi tester eksisterende strekkfilm på plassen og sammenlikner med andre alternativer og får på den måten fram resultatet med en gang. Se vidoen om hvordan en strekkfilmtest foregår.

La oss kontakte deg 

Vi kommer gjerne ut til deg eller tar et uforpliktende telefonmøte for å prate om hvordan vil skal kunne hjelpe dere til å få til mer effektiv flyt.

Ønsker å motta nyhetsbrev fra Boxon