Profilering med godssikring

Når trykk er mer enn reklame.

I tillegg til at trykk i seg selv kan være en reklamebærer, så nnes det ere aspekter. Man kan synes det er unødvendig å sette trykk på et PP-bånd for eksempel, men der kommer kvalitets- og sikkerhetsaspektet inn.

Med trykk på de ulike båndene, eller kantbeskyttelsen, eller strekk lmen, så gjør man det vanskeligere for uvedkommen- de å tukle med godset. Det synes med en gang om noen har gjort noe med pallen og man kan dermed regne seg fram til hvor skaden er oppstått. Et viktig aspekt for både avsender og mottaker. 

kunnskap eller fantasi som setter grensene

Det går an å trykke på det meste, på en eller annen måte. Oftest er det mangel på kunnskap eller fantasi som setter grensene, men med svært enkle midler kan man i dag sette farge og pro l på de este emballasjeprodukter.


Godssikringprodukter med trykk


Kundereferanser

› Alfa Laval

"Løsningene skal gå ut fra en felles konstruksjon og varemerkeprofil som kan benyttes på de ulike markedene".