Profilering med trykktape

Av og til sier en taperemse alt.

ape er uten tvil ett av de mest brukte lukkealternativene i dag og steget til å sette trykk på tapen er ikke langt. Hurtig og enkel måte å bringe ut budskapet på, bedriftens eget varemerke samtidig som selve tapen fungerer som en slags tyveribeskyttelse. Ingen uvedkommende kan erstatte trykktapen uten at det synes.

Positivt eller negativt?

Positivt trykk gir generelt best resultat. Bilde og/eller tekst trykkes direkte med trykkfarge.

Ved negativt trykk trykkes alt utenom bilde og/eller tekst med trykkfarge.


Farge & underlag

Pantone-fargene er oppdelt i Uncoated for ubestrøket papir og Coated for bestrøket papir og disse to kan skille seg ganske mye fra hverandre i utseende. Derfor er det viktig å ta fram underlag som er basert på riktig type papir fordi sluttresultatet kan se helt annerledes ut om man gått ut fra feil skala.

Underlag som skal brukes for trykk må være tilpasset i skala 1:1 med høy oppløsning, det vil si 300 dpi. Filformatet må være trykkeklar pdf alternativt .eps eller .ai format.


Bestill din trykktape direkte online - trykktape.nu

På trykktape.nu kan du enkelt og hurtig bestille ditt eget unike trykk på pakketapen i opptil 3 farger. Du får direkte online en illustrasjon på hvordan trykket kommer til å se ut på tapen.

Gjennom noen få steg velger du tapebredde, heftemiddel, basisfarge samt trykk. Bestillingen foretas online og betales med kort eller faktura. Etter et par dager får du tilsendt en korrektur.

› Trykktape.nu


Den lille tapeskolen

Valg av type tape styres av flere parametere, bl.a. pakkemiljø og hvilken type emballasje som skal lukkes. Men formålet er også en viktig faktor å ta hensyn til. Skal tapen feste på jevnt eller ujevnt underlag, i kaldt eller varmt miljø?

Den lille tapeskolen består av tre deler og formålet er at vi vil hjelpe deg med å forstå hvordan tapen fungerer slik at det er lettere for deg å velge rett tape.

Gå til den lille tapeskolen ›