Profilering med ryttere

Det er i butikken det avgjøres.

Ifølge diverse undersøkelser og målinger bestemmer forbrukeren på bare noen få sekunder hvilken vare hun eller han skal velge. Så det store slaget står oftest i butikken. 

Hva som avgjør kan sikkert være forskjellig. Av og til er det layout, av og til hvilken praktisk informasjon man får og av og til er det hvilken emballasje som viser produktet best. Det beste er om alle deler spiller sammen.

God måte å eksponere varemerke på

Ryttere lages i kartong og lukker plastemballasje, enten med eller uten langryggryttere på den ene siden. Rytterne kan lukkes med varme, noe som muliggjør en mer rasjonell pakkeprosess. 

Ryttere er en god måte å eksponere varemerke på ved hjelp av trykk og farge, samtidig som man formidler viktig produktinformasjon.


Blister

Med blisteretiketter plasserer man selve etikettdelen inni en plastemballasje. Dette gjør det mulig å trykke på begge sider av etiketten.

langryggryttere

Ryttere med langryggryttere, noe som innebærer at produktet bare eksponeres fra framsiden. Emballasjen blir mer stabil og produktene inni posen kan lettere holdes i en viss posisjon.