Merking og Sporbarhet

Boxon tilbyr komplette løsninger innenfor produktmerking, godsmerking og sporbarhet.

Merking er så mye mer enn en etikett, og er et av emballasjens største utviklingsområde i dag. Muligheten til å for eksempel kunne merke gods til sporbarhet er ett.

Orden i produksjonsflyten

Behovet for å kunne informasjonsmerke forpakninger i produksjonsflyten øker. Det handler om å kunne identifisere hvert enkelt kolli i hele kjeden, fra leverandør, gjennom produksjon og lagerhåndtering, helt til transporten ut til kunden. For å kunne utnytte mulighetene bør du vite hvilke løsninger som finnes.

Vi er spesialister på merking og kan gi deg et godt bilde av hvordan du best benytter og effektiviserer pakkeflyten ved hjelp av etikettering. Med ferdigpakkede og skreddersydde systemløsninger kan vi dekke alle behovene dine. God orden er alfa og omega i effektiv produksjon. La oss skape orden hos deg.

Finn dine etiketter

Når du søker ulike typer av standardetiketter for produktmerking kommer vår e-handel (BoxonDirect.no) til hjelp. Vi tilbyr et bredt sortiment av transportetiketter, pakkeseddelkonvolutt, tapeetiketter etc. som du kan bestille direkte online.