Farlig gods

Vi har godkjent og sertifisert emballasje for transport av farlig gods.

Farlig gods er stoffer eller gjenstander som på grunn av sine egenskaper kan skade mennesker, eiendom eller miljø. For transportering og håndtering av farlig gods kreves det testede og godkjente forpakninger. Når det gjelder emballasje for farlig gods er det avsenderens ansvar å påse at det er godkjent for transport.

Kontakt oss så hjelper vi deg.

Farlig gods esker

Vår emballasje oppfyller kravene for sertifiserte og godkjente forpakninger som tåler påkjenninger under transport.

Vi tilbyr flere ulike standardvarianter, men kan også tilpasse unike løsninger til hver enkelt kunde.
Kontakt oss for alternativer.

Absorberingsmidler

Absorberingsmidler som plasseres i esker med farlig gods, absorberer direkte opp innholdet ved en eventuell lekkasje.

Kontakt oss

Hvor god kontroll har du på deres emballasje forbruk?

Ta Stålkontrollen ›