Korrekt produktbeskyttelse på rett produkt

Alle deler i forpakningen virker sammen, men uten riktig produktbeskyttelse blir det vanskelig å beskytte godset.

Rustbeskyttelse

Produktene kan beskyttes mot rustangrep på ulike måter. Boxon leverer VCI-behandlede innpakningsmaterialer og tørkemiddelposer, samt den avanserte rustbeskyttelsen INTERCEPT Technology™.

Les mer om fordelene med INTERCEPT Technology.

Korrosjon og VCI

Korrosjon oppstår naturlig når luft kondenserer og avgir fukt på metalloverflater.

VCI-behandlet materiale, dvs “volatile corrosion inhibitor” motvirker rustangrep og forhindrer effektivt den elektrokjemiske prosessen. VCI-beskyttelsen fordamper fra pakkematerialet og kondenserer på metall-overflaten hvor den danner et usynlig lag som beskytter mot korrosjon i opptil 5 år. Etter opp-pakking, forsvinner beskyttelsen på omtrent 2-3 timer, og pakningen kan brukes på nytt, brennes eller deponeres.

Spør oss om hvilke produkter vi tilbyr som forhindrer rustangrep.

Intercept Technology

INTERCEPT TechnologyTM er ett korrosjonbeskyttelse som har blitt brukt i over 20 år i de mest ekstreme situasjoner. INTERCEPT reagerer med, og kjemisk binder korrosjonsgassene permanent. 

Dette skaper en nøytraliserende atmosfære som beskytter alt materiale i forpakningen mot korrosjon og nedbryting. Fukt og syre, som trenger gjennom forpakningsmateriale blir renset for korrosjonsgasser og forhindrer korrosjon. 

Dele:

Kontakt oss

Hvor god kontroll har du på deres emballasje forbruk?

Ta Stålkontrollen ›