Rustbeskyttelse

Produktene kan beskyttes mot rustangrep på ulike måter. Boxon leverer VCI-behandlede innpakningsmaterialer og tørkemiddelposer, samt den avanserte rustbeskyttelsen INTERCEPT Technology™.

Les mer om fordelene med INTERCEPT Technology.

Korrosjon og VCI

Korrosjon oppstår naturlig når luft kondenserer og avgir fukt på metalloverflater.

VCI-behandlet materiale, dvs “volatile corrosion inhibitor” motvirker rustangrep og forhindrer effektivt den elektrokjemiske prosessen. VCI-beskyttelsen fordamper fra pakkematerialet og kondenserer på metall-overflaten hvor den danner et usynlig lag som beskytter mot korrosjon i opptil 5 år. Etter opp-pakking, forsvinner beskyttelsen på omtrent 2-3 timer, og pakningen kan brukes på nytt, brennes eller deponeres.

Spør oss om hvilke produkter vi tilbyr som forhindrer rustangrep.
Ønsker å motta nyhetsbrev fra Boxon

Intercept Technology

INTERCEPT TechnologyTM er ett korrosjonbeskyttelse som har blitt brukt i over 20 år i de mest ekstreme situasjoner. INTERCEPT reagerer med, og kjemisk binder korrosjonsgassene permanent. 

Dette skaper en nøytraliserende atmosfære som beskytter alt materiale i forpakningen mot korrosjon og nedbryting. Fukt og syre, som trenger gjennom forpakningsmateriale blir renset for korrosjonsgasser og forhindrer korrosjon. 

Kontakt oss

Hvor god kontroll har du på deres emballasje forbruk?

Ta Stålkontrollen ›