Hva koster en leverandør?

Har du kontroll på kostnadene som ikke synes?
Vi kan hjelpe deg med å få stålkontroll ›

Det prates mye om hvor viktig det er å begrense antall leverandører. Kanskje har du selv hørt at det er et mål å halvere antallet? Men hva er fordelene med det, og hva sparer man egentlig? 

Følgende beregningsmodell tar hensyn til kostnadene for fakturabehandling, kundebesøk, ordreregistrering og behandling av kvitteringer. OBS! Dette er eksempelkostnader. 

Kostnad per faktura: 300 kr 
Kostnad per salgsbesøk: 250 kr 
Timekost for ordrebehandling: 250 kr 
Timekost for mottak av leveringer: 250 kr 

Kalkylen för 5 leverantörer blir då:

Fra 54 000 kr til 10 800 kr for fakturabehandling

Fakturabehandling for 5 leverandører, 3 fakturaer per mnd à 300 kr blir altså 54 000 kr. Årskostnaden ved å ha 5 leverandører blir hele kr. 81500,-. Og da er ikke artikkel- og materialoptimalisering inkludert. Kostnader som også henger sammen med leverandøroptimalisering. 

Det å for eksempel ha en leverandør på papp, en for plast og en for tape, gir ikke bare administrative merkostnader i tid og penger, men også en dårligere helhetstanke og færre muligheter til å ha kontroll på artikler og materiell. Samme kalkyle for en leverandør blir derimot:

I tillegg til at kostnadene blir betydelig lavere, så spares det også inn tid på administrasjon. Bonusen blir at det frigis ressurser som kan gjøre bedre nytte andre steder.

Fordelene med leverandør optimalisering

  • Bedre kvalitetssikring av prosesser
  • Besparelser i både tid og penger
  • Ressurser kan omfordeles
  • Registreringskost reduseres
  • Materialuavhengig

Muligheter med leverandør optimalisering

  • Enklere å forbedre produkter og materialer
  • Flere utviklingsmuligheter
  • Fokuset legges på optimale løsninger

Vil du beregne dine leverandørkostnader ut i fra samme kalkyle? Fyll inn din informasjon och last ned vår excel kalkyle. Legge igjen en melding, så hjelper vi deg også med å få oversikt.

Ønsker å motta nyhetsbrev fra Boxon