Prioriterte områder er minimalisering av skader og reklamasjoner

Kunde: Alfa Laval 

Alfa Lavals kjernevirksomhet baserer seg på tre nøkkelteknologier: varmeoverføring, separering og væskebehandling. En kontinuerlig produktutvikling er avgjørende for å styrke konkurransekraften. Alfa Lavals produkter selges i om lag 100 land som leveres fra 20 store produksjonsenheter (12 i Europa, seks i Asia og to i USA) og 70 servicesentre. 

Siden 2008 har Boxon vært leverandør av emballasjeløsninger til Alfa Laval. Partnerskapet omfatter en stor mengde emballasjetyper, komplette emballasjeløsninger, maskinløsninger – så vel standardiserte som kundeunike løsninger. Store deler av emballasjetypene er profilert med Alfa Laval. 

Global emballasjestruktur

Med de mange enhetene innenfor Alfa Laval har det vært en utfordring å holde emballasjesortimentet sammen med et tydelig enhetlig preg. 

- Hver enhet har tidligere tatt hånd om sine egne bestillinger og også designen av emballasjematerialet, sier Claus Møller, Global Innkjøpssjef i Alfa Laval. På den måten er ikke varemerket blitt framhevet. 

 Løsningene skal gå ut fra en felles konstruksjon og varemerkeprofil som kan benyttes på de ulike markedene" 

Behovet fra Alfa Lavals side har derfor vært å få på plass en global emballasjestruktur, som tydelig framhever varemerket og en enhetlig konstruksjon, men som også sikrer transportsikkerhet og kvalitet. 

Profilerte produkter 

Boxon gjennomfører behovsanalyser kontinuerlig over eksisterende emballasjematerialer. Prioriterte områder er transportsikkerhet for minimalisering av skader og reklamasjoner, samt et heldekkende rustsbekyttelsessortiment. 

Det globale perspektivet er viktig for Alfa Laval og når et nytt sortiment utvikles er det ut fra en global tankegang. Løsningene skal gå ut fra en felles konstruksjon og varemerkeprofil som kan benyttes på de ulike markedene. 

Å sette logoen på emballasjematerialet gir mange fordeler i form av profilering, varemerkebygging og identitet, noe Alfa Laval i flere år har vært bevisst på. I dag har Alfa Laval sin logo på mange ulike emballasjematerialer. Fokus her har vært å finne en profil som passer på alle markeder.  

Ved å konsolidere emballasjesortimentet og skape en global struktur effektiviserer Alfa Laval strømmen av emballasjematerialet samtidig som de sikrer sitt varemerke og enhetlige design.