Lastsikring og godsstabilitet - viktige faktorer under transporten

Forskyvning av last under transport er i dag en av de viktigste årsakene til transportskader. Dessuten er dårlig lastsikring en fare for omgivelsene.

Vi i Boxon kan hjelpe deg med å sikre at du som avsender har lastet og sikret godset korrekt, en faktor som blir stadig viktigere å ta ansvar for. 

Med EU Direktivet EUMOS40509* får avsenderen et mye større ansvar for at godset er lastsikret. Tidligere har lastebilsjåføren vært ansvarlig for transport av godset ut til kundene. 

Forslaget til direktiv innebærer at godset som er lastsikret får en godkjenning, som ligner på et pass, på at det følger direktivet, noe som gir fri passering av landegrenser. I løpet av 2017 kommer Tyskland, Belgia og Østerrike til å begynne å teste dette. 

  

Boxon tilbyr en rekke løsninger 

Vi vil at du som kunde skal være forberedt på dette selv om det ikke er vedtatt enda. Som leverandør setter vi nå større krav til fraktselskapene, og vi vil hjelpe til med å redusere antall reklamasjoner ved å bidra til korrekt lastsikring. Vi er en emballasjepartner og for oss er det viktig at våre kunder vet at vi kan hjelpe til med å lastsikre ditt gods korrekt. 

I tillegg til vår support og hjelp med lastsikring tilbyr Boxon en rekke løsninger for å redusere lastforskyvning og ustabilitet under transport. Med vår nyeste teknologi innenfor strekkfilm for både hånd og maskin kan godset stabiliseres ytterligere og samtidig reduseres strekkfilmforbruket. På den måten blir det en miljøbesparelse med mindre Co2-utslipp og en redusert forbrukskostnad for kunden. Les mer om dette kan leses her.

Kontakt Boxon hvis du vil vite mer om hvordan du kan sikre godset ditt. 

* http://eumos.eu/

Kontakt oss

Daglig Leder951 94 392