Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Storsekker (Big Bag)

Storsekker (Big Bags) eller FIBC (=Flexible Intermediate Bulk Container) er bulkbeholdere som brukes i en rekke ulike bransjer. De produseres i polypropylen og er 100 % resirkulerbare

Størrelse (mm)
Status
(1)
(1)
11 produkter
Vis som
Sorter etter
UN Bags - Big Bags til farlig godsUN Bags - Big Bags til farlig gods

Sikker er sikker. Det gjelder spesielt for transport av farlig gods. Derfor skal bulkvarer i emballasjegruppe II og III transporteres i store poser, som har blitt testet av nøytrale testinstitusjoner i samsvar med FNs retningslinjer. 

Det er grunnen til at Big Bags av denne typen også kalles UN Bags. Flere internasjonale standarder og avtaler regulerer transport og lagring av farlig gods basert på den såkalte "Orange Book" fra FN. De bestemmer reglene for hvilke krav som må oppfylles når du bruker UN Bags De omfatter produksjonsprosessen, egenskapene, merkingen, en streng testprosedyre, godkjenningen og bruken av Big Bags innenfor rammen av tilhørende farlig merking. 

Alle Big Bag-typer er tilgjengelige som UN Bag og er tilgjengelig med FNs godkjenning av farlige materiale. De kontrolleres jevnlig av uavhengige testinstitutter. FNs merking av farlige gods er trykt på hver enkelt Big Bag. Vi står selvsagt til rådighet for spørsmål om FNs forskrifter for farlig gods og gir deg råd om UN Bags.

Artikkelnummer
UN Bags
Big Bags med elektrostatisk avledningBig Bags med elektrostatisk avledning

Friksjon fra fyllmaterialet under fyllings- og tømingsprosessen kan føre til elektrostatisk lading av Big Bags stoff og fyllmaterialet, noe som kan føre til eksplosjon ved ukontrollert utladning. For å garantere sikkerheten til mennesker og varer, bør visse varer derfor transporteres i Big Bags med elektrostatisk avledning. 

De forskjellige typene Big Bags av denne typen er definert av den internasjonale standarden IEC 61340-4-4:

Type A – Big Bag til bruk for ikke-brennbart fyllmateriale Det har ingen beskyttelse mot elektrostatisk gassutslipp og kan derfor bare brukes i ikke-eksplosive atmosfærer. Alle Big Bags som ikke oppfyller egenskapene til følgende typer, er klassifisert som TYPE A. 

Type B – Type B Big Bag brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer og forhindrer dannelse av gnister og koronautslipp. Tekstil og belegg av type B Big Bag har en nedbrytningsspenning på <6  kV.

Type C – Type C Big Bag brukes i alle lett antennelige atmosfærer. Ledende fibre er vevd inn i stoffet, og andre designfunksjoner sørger for at Type C Big Bag har lav avledningsmotstand inni og utenpå. Alle deler av beholderen er jordet < 107 Ohm, og hver enkelt FIBC testes og godkjennes av oss. Jording under fylling og tømming er absolutt nødvendig for Type C. TYPE C Big Bag forhindrer gnister og mulige koronautslipp. 

Type D – Type D Big Bag kjennetegnes av et spesielt stoff som forhindrer koronautladninger og gnister og garanterer dermed høyeste kvalitet uten nødvendig jording.

Artikkelnummer
Avledande storsäck
Big Bags med 1 eller 2 håndtakBig Bags med 1 eller 2 håndtak

Big Bags leveres ikke alltid med fire håndtak. Avhengig av håndteringssystem og oppheng kan Big Bags også leveres med ett eller to håndtak. For produkter som gjødsel, sement eller gips er de den ideelle emballasjen – fordi de tilbyr ideelle forhold for kostnadseffektiv behandling av store mengder.
Siden disse varene, som fylles i store mengder, ofte har lave marginer, defineres lønnsomheten for slike produkter utfra antall tonn som kan fylles eller tømmes i en gitt periode. For Big Bag betyr dette at den må sikre rask gjennomstrømning av fyllmaterialet og dermed redusere lagerkostnadene.

Selvfølgelig er våre store Big Bags også tilgjengelige med ett eller to håndtak og forskjellig lokk og bunnkonstruksjoner, og de kan derfor tilpasses det respektive produktet, så vel som Big Bag med 4 håndtak. 

Til fullautomatiske fyllsystemer tilbyr Boxon også Big Bags med ett eller to håndtak eller på hjul.

Artikkelnummer
Storsäck öglor
Formstabile Big Bags Formstabile Big Bags

Formstabile Big Bags kjennetegnes av flere fordeler, noe som fremfor alt gjenspeiles i håndtering og transport- og lagringskostnader. Innvendig forsterking sikrer stabiliteten til Big Bag, som holder seg oppreist og bevarer formen selv når den fylles og tømmes. Det gjør at den kan fylles og tømmes svært effektivt.

På grunn av formstabiliteten er slike Big Bags plassbesparende, lette å stable og optimal tilpasset standardpallens dimensjoner CP1/CP9/EURO: Sammenlignet med en vanlig Big Bag, kan du når du bruker en formstabil Big Bag utnytte lasterommet i en lastebil eller container 30 % bedre. Dette gir en mer effektiv transport og lagring og sparer høye kostnader i det lange løp.

Artikkelnummer
Formstabile BigBag
PE-Liner til Big BagsPE-Liner til Big Bags

En liner er festet til innsiden av en Big Bag og beskytter produktet mot ytre påvirkninger og smuss. På denne måten er Big Bag helt tett, og fuktighet kan ikke trenge gjennom. Egenskapene til fyllproduktet bevares.

Generelt er spørsmålet om det skal brukes en liner sammen med en Big Bag avhengig av fyllproduktet og dets natur. Noen produkter har en meget fin partikkelstørrelse. I slike tilfeller forhindrer en liner at produktet slipper ut av Big Bag. Andre fyllstoffer krever spesiell beskyttelse mot fuktighet, oksygen eller elektrostatisk ladning.

Alle linere kan produseres etter mål (lengde, bredde, styrke) etter dine behov og ønsker. Big Bag innvendige folier underlegges streng kvalitetskontroll og overholder alle viktige internasjonale regler (som FDA).  Linere produseres i polyetylen (LDPE, HDPE, MDPE) eller polypropylen (PP), men er også tilgjengelige i samekstrudert kvalitet med barrierefolier i polyamid (PA), EVOH, aluminium, og antikorrosjonsmateriale.

Våre linere er produsert i henhold til toppmoderne folieekstruderingsteknologi og er matvarekonforme. På denne måten sikrer vi både førsteklasses kvalitet, så vel som miljøvennlige produksjonsprosesser.

Artikkelnummer
PE Liner for storsackar
StandardsekkerStandardsekker

Standardsekker er basen for en mengde ulike FIBC-modeller som benyttes i nesten alle bransjer. Alle storsekker er laget av gjenvinningsbar vevd PP (polypropylen) og er tilgjengelige for engangsbruk eller som gjenbrukbare. Som basismodell er standardsekkene anvendelig for mange bruksområder og produkter, som for eksempel stein, sand, grus og mange flere.

De store sekkene kan lastes fra 25 til 3000 kg.

Artikkelnummer
Standardbag
Asbest og mineralullAsbest og mineralull

I 2005 forbød EU bruk av asbest i byggematerialer. Frem til da hadde over fire millioner tonn asbest i ulike former blitt brukt i Tyskland siden 1950-tallet. I dag finnes asbest særlig i tak og yttervegger, påstøp, gulvbelegg, murmørtel og mange andre områder der det er brukt byggematerialer. Et av de mest problematiske asbestproduktene er sprayet asbest, da fibrene kan frigjøres ved støt eller i den generelle aldringsprosessen, spesielt i eldre bygninger.

På grunn av kreftfremkallende egenskaper er det alltid en høy helserisiko når man arbeider med asbest. Håndtering og demontering av asbest er fastsatt i nasjonale forskrifter for farlige stoffer. Asbestdeponering må skje under strenge forhold og er svært arbeidskrevende: Ettersom kreftfremkallende asbestfibre kan frigjøres, må både mennesker og miljøet beskyttes. Derfor må det iverksettes spesielle sikkerhetstiltak. For eksempel er bruk av beskyttelsesdrakter og åndedrettsvern obligatorisk.

Mineralull

Mineralull brukes som varmeisolasjonsmateriale i bygninger. Det skilles mellom glassull, steinull og slaggull. Siden fibrene kan forårsake irritasjon i kontakt med huden, og støvet fra eldre mineralull anses som potensielt kreftfremkallende, reguleres håndteringen av mineralull også på nasjonalt nivå.

Artikkelnummer
Asbest och mineralull
R-PET StorsekkR-PET Storsekk

Når det gjelder kvalitet, oppfyller R-PET Big Bags de samme høye kvalitetsstandardene som vår FIBC-produkter laget av polypropylen. Akkurat som for våre andre produkter drar du fordel av fleksible tilpasningsmuligheter og en Big Bag som er ideelt tilpasset dine varer. 1 kg vevd rPET er laget av 25 flasker á 1,5 l. Dette betyr at 50 PET-flasker brukes til produksjon av gjennomsnittlig 2 kg Big Bag.

Miljøgevinster

PET-flaskene hentes hovedsakelig fra deponier, i kystområder og på strender. Ved å bruke materialet til Big Bag-produksjonen på nytt, forhindrer vi marin forurensning og holder karbonavtrykket lavt.

  • Forebygging av havforurensning
  • Effektiv gjenbruk av PET-flasker
  • Mindre ressursbruk
  • Opptil 25 % mindre CO2-utslipp/pose
  • Alle trinn fra sortering og rengjøring av flasker til prosessering og produksjon av Big Bags foregår på samme anlegg, noe som betyr korte veier og ingen gjentransport eller ompakking.
  • PET kan resirkuleres og behandles flere ganger uten å svekke egenskapene. Dette gjør det til en veldig sirkulær plast hvis den kastes riktig.

Last ned brosjyren.

Artikkelnummer
PET-Big-Bags_1
Big Bags fra renromsproduksjonBig Bags fra renromsproduksjon

Spesielt i næringsmiddelindustrien og i legemiddelproduksjon er det påkrevet at produktene som brukes tilfredsstiller høye hygienekrav. Til tapping av sensitive produkter tilbyr Boxon store poser fra sertifisert renromsproduksjon. Med en streng og fullverdig hygienehåndtering, bekrefter vi Big Bags egnethet i henhold til gjeldende lovkrav. Alle anvendte materialer og komponenter overholder internasjonale standarder og er godkjente for direkte kontakt med mat. De kjennetegnes spesielt av renromproduksjonen og streng testing, som utføres under produksjon. Slik sikrer Boxon optimal produktbeskyttelse og utelukker forurensning.

Samsvarserklæring

Egnetheten til en Big Bag med tanke på bestemte matvarer eller sensitive produkter fremgår av samsvarserklæringen. I tillegg til informasjon om produsenten og materialene som brukes, inneholder den en liste over innhold som Big Bag er egnet for samt informasjon om den tiltenkte bruken. Videre gis det informasjon om overholdelse av det nevnte EU-regelverket.  Samsvarserklæringen utstedes i henhold til dine spesifikke Big Bags.

Artikkelnummer
Storsäck renrumsproduktion
Storsekk 90x90x125cmStorsekk 90x90x125cm

Storsekker er enkle å tilpasse til ulike kundespesifikke krav og er utmerket fra et transport- og lagringssynspunkt. Storsekk utstyrt med 4 stk. stropper/håndtak. Den har plastbelegg og tetningsbånd i sømmene. Med krage i toppen og tømmestuss i bunn er den enkel å fylle og tømme. SWL: 1250kg SF- 5:1 De gir dessuten gode eksponeringsflater for logor og innholdsdeklarasjoner. En tom sekk tar minimalt med plass og er lett å håndtere og løfte. Tømte sekker gjenbrukes, alternativt etterlates til gjenvinning som mykplast. Storsekkene er laget av miljøvennlig og gjenvinnbar polypropylen.

Artikkelnummer
45117
Status
Lagerført
Størrelse (lxbxh)
900 x 900 x 1250 mm
Minste ordre
10 stk
Antall i pakken
10 stk
En pall inneholder
170 stk
fra
198.00
kr/stk