, Asbest og mineralull - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Asbest og mineralull

I 2005 forbød EU bruk av asbest i byggematerialer. Frem til da hadde over fire millioner tonn asbest i ulike former blitt brukt i Tyskland siden 1950-tallet. I dag finnes asbest særlig i tak og yttervegger, påstøp, gulvbelegg, murmørtel og mange andre områder der det er brukt byggematerialer. Et av de mest problematiske asbestproduktene er sprayet asbest, da fibrene kan frigjøres ved støt eller i den generelle aldringsprosessen, spesielt i eldre bygninger.

På grunn av kreftfremkallende egenskaper er det alltid en høy helserisiko når man arbeider med asbest. Håndtering og demontering av asbest er fastsatt i nasjonale forskrifter for farlige stoffer. Asbestdeponering må skje under strenge forhold og er svært arbeidskrevende: Ettersom kreftfremkallende asbestfibre kan frigjøres, må både mennesker og miljøet beskyttes. Derfor må det iverksettes spesielle sikkerhetstiltak. For eksempel er bruk av beskyttelsesdrakter og åndedrettsvern obligatorisk.

Mineralull

Mineralull brukes som varmeisolasjonsmateriale i bygninger. Det skilles mellom glassull, steinull og slaggull. Siden fibrene kan forårsake irritasjon i kontakt med huden, og støvet fra eldre mineralull anses som potensielt kreftfremkallende, reguleres håndteringen av mineralull også på nasjonalt nivå.

Asbest og mineralull

Produktspesifikasjon

ArtikkelnummerAsbest och mineralull

Lagerinformasjon