Tjenester

Boxon dekker alle områder som er forbundet med en emballasje- og merkeløsning og vi løser våre kunders forretningsutfordringer med produkter og tjenester, samt med våre kunnskapsrike og erfarne medarbeidere.

Vårt mål er å utvikle innovative pakke-, etikett og merkeløsninger som gir merverdi med et tydelig markedsmessig og teknisk fokus, noe som også kan innebære komplette integrerte og automatiserte emballasjemaskiner/linjer og programvare.

Behovsanalyse

Grunnlaget i vårt arbeid tar utgangspunkt i en behovsanalyse. Vi ser over kundens virksomhet på grunnlag av nåsituasjon, kommende utfordringer samt identifiserer hvor vi og våre løsninger kan gi merverdi. Det er viktig at både våre kunder og vi kjenner at vi kan bidra ytterligere i prosessen og at vi utvikler oss/blir mer effektive sammen. 

 Vi identifiserer utfordringer og legger til merverdi med våre produkter, tjenester og medarbeidere.Vi utvikler en helhetsløsning som fokuserer blant annet på arbeidsmiljø, ressursoptimering, ergonomi, redusert miljøpåvirkning og optimering av pakke- og logistikkflyten. Det er mange deler og hver del har sin rolle for å skape den beste totale kostnadsløsningen.

Boxons tjenestepakke

Vi tilbyr en rekke tjenester som i årenes løp er utviklet etter våre kunders behov og ønsker, og hvis fremste mål er å lette og effektivisere våre kunders hverdag. Det kan være alt fra å frigjøre lagerplass til å håndtere hele etikett- og merkeflyten globalt og det meste der imellom i en emballasjeprosess.


Vår tjenestepakke legger til merverdi til de produktløsningene våre kunder velger og tilfører ytterligere forbedringer i kundenes forretningsprosesser. På den måten vil vi bygge et langsiktig og trygt partnerskap med våre kunder.