Pakkeopplæring

Pakke riktig og pakke lett? 

Man skulle tro at det bare er mulig å pakke på en måte, men det er flere forskjellige aspekter å ta hensyn til – kostnadseffektivitet, ergonomi og funksjon, utseende og reduserte reklamasjoner.

Boxon tilbyr pakkeopplæring der vi fokuserer på de spesifikke behovene på arbeidsplassen. Opplæringen er tilpasset etter hvilke materialer og verktøy du bruker, pakkestedets utforming, etc. Med praktiske og konkrete eksempler økes bevisstheten om at det er en viktig oppgave å pakke bedriftens produkter på riktig måte.

   

Pakkeinstruksjoner

Av og til er det vanskelig å samle alle til pakkekurs. Vi utvikler derfor enkle instruksjoner som viser alle stegene i pakkingen. Leveres i pdf for enkel distribusjon i din bedrift.