EDI-integrasjon

Sammen med kunden vil vi effektivisere limet mellom våre systemer. Boxon har lang erfaring med EDI-integrasjon og mange kunder og leverandører. Boxon har erfaring med mange ulike EDI-formater, der det vanligste er EDIFACT. Boxon tilpasser seg avhengig av ønsker og mulig håndtering. 


Fordeler med EDI-integrasjon

  • Hurtigere prosess uansett om det dreier seg om faktureringsprosessen eller ordrebehandlingssprosessen
  • Mindre manuelt arbeid – kunden arbeider i sine systemer og Boxon tar imot og arbeider i sitt system. Sammen blir samarbeidet mer effektivt!
  • Hurtigere og høyere kvalitet i informasjonen mellom systemene samt mindre risiko for feil.

   

Boxons tilbud

I dag benyttes våre systemer mer og mer for å holde god kontroll på aktiviteter og prosesser. Samtidig reduseres manuelle og kostnadsdrivende arbeidsoppgaver som med letthet kan digitaliseres. 

Sammen med kunden vil vi effektivisere limet mellom våre systemer, med andre ord unngå den manuelle håndteringen. I tillegg til å effektivisere håndteringen i disse prosessene med å unngå manuell håndtering så øker vi i fellesskap kontrollen og kvaliteten. 

  • Med mer enn 500 transaksjoner så finnes det store effektiviseringsmuligheter.
  • Faktureringsprosessen settes opp ved hjelp av en EDI-integrasjon
  • Ordreprosessen settes opp ved hjelp av en EDI-integrasjon