Finansiering

Vi tilbyr våre kunder å kjøpe, leie eller lease våre maskiner.

Kjøp

Ved kjøp går eierskapet direkte til deg som kjøper. En kjøpsavtale opprettes og vi bruker allmenne leveringsbetingelser (NL09). Vanligvis betaler man 20 % ved bestilling og undertegnelse av kjøpsavtalen og resten betales ved leveranse. Installasjon og tekniske instrukser kan inngå i avtalen og her brukes allmenne leveringsbetingelser (NLT09).

Leasing

Leasing er en form for langtidsleie hvor bedriften deler kostnaden over tiden. Boxon samarbeider her med SG Finans AS som eier objektet i leasingtiden. Etter leasingtidens slutt, avsluttes ofte avtalen med en forutbestemt restverdi, som regel 5-10 % av finansiert beløp. Leasing binder ikke kapital, er lett å budsjettere og kan tilpasses til inntektene.

Leie 

Leie brukes når du som kunde ønsker bruksrett/bruk, ikke eierskap. Med en leieavtale får du som leietaker muligheten til bytte av maskinen, eller komplettering i løpet av den pågående leietiden. Leieavtalen er basert på en vanlig kredittsjekk. Her bruker vi våre allmenne vilkår angående leie av maskiner. Dere har også mulighet til et leiekjøp, som vil si at man avtaler et leieavtale med Boxon som innbefatter en mulighet til å innen vanligvis 3 måneder kjøpe maskinen til en avtalt pris. Ved kjøp av maskinen betaler man et avdrag på vanligvis 80 % av ilagt leie fra avtalt pris.

Hvilken maskin passer for din emballasje?

La oss hjelpe deg å finne den rette pakkemaskinen ut ifra deres behov.