Flyteanalyse

Rådgivning og analyser.

Med egne spesialister og generalister tilbyr vi en bred og dyp kunnskap om produkter, maskiner og helhetsløsninger. Utgangspunktet er produktets totalkostnad, ikke forpakningen.

I kvartalsmøtene går vi nøye gjennom volumer, prognoser og endringer sammen med nøkkelpersoner i din bedrift (i mindre bedrifter er det ikke uvanlig at dette er en og samme person). Arbeidet omfatter ikke bare selve forpakningen og pris, men også fyllingsgrad og logistikkflyt for eksempel.

Løsninger i praksis

For å optimalisere prosessen og flyten på lageret eller ved transportbåndet kan det være verdt å investere i en flytanalyse. I et slikt arbeid ser vi i fellesskap på hvordan totalkostnaden ser ut for en helhetsløsning, i stedet for å prissette de enkelte delene.