Forbered deg til rushet

Å planlegge smart før rushet setter inn for alvor kan være en god idé om du ønsker deg en effektiv emballasjeflyt som gir maksimalt resultat.

Her gir vi deg 6 tips som kan hjelpe deg med å forberede deg før stressede tider.
1. En ergonomisk pakkestasjon effektiviserer pakkeprosessen

Med en godt planlagt pakkestasjon der riktig materiale er på riktig plass blir pakkeprosessen for de som pakker enklere og med effektiv. Det er derfor viktig å sikre at emballasjematerialet er lett tilgjengelig og at det er forberedt for en hel dags pakking.

Opplært personell som pakker riktig, hurtig og effektivt er også nødvendig for å oppnå full effektivitet. Kanskje kan en investering i pakkeopplæring være en god idé før for eksempel julerushet.
2. Optimer emballasjesortimentet

Less is more som man pleier å si. Når det gjelder transport kan mengden emballasjemateriell spare deg for store summer. Å bruke for mye og å overpakke genererer kostnader og kan til og med føre til skader. Hvis emballasjen danner puter på sidene er den overpakket, og tilsvarende hvis utfyllingsmaterialet faller ut når du forsøker å lukke emballasjen.

Tenk på hvordan du kan optimalisere antall forskjellig emballasjemateriell som du bruker hvis du vil spare plass og kostnader Dette kan Boxon hjelpe til med, så kontakt oss gjerne!
3. Se over lagerbeholdningen din

Når man står overfor markedets krav om korte ledetider og leveranser gjelder det å ta hver mulighet til å redusere plukktidene og å øke kapasiteten til lagerplassen. Hvis du holder eget laget kan skreddersydde hyller være en effektiv løsning som ikke trenger å innebære betydelige kapitalinvesteringer. Slike hyller har vist seg å være svært effektive og brukes av flere operatører.

En annen viktig sak å tenke på er å ha riktig mengde på lageret slik at du ikke risikerer å stå uten. Et alternativ de er å i stedet la Boxon ta vare på ditt lagerhold så slipper du å tenke på de tingene og du frigjør samtidig plass, kapital og ressurser.
4. Øk pakkeflyten

Det finnes flere måter å automatisere pakkeflyten på uansett budsjett. Enkle redskaper som en tapemaskin, båndingsmaskin eller en automatisert utfyllingsdispenser kan bidra til at flere pakker forlater lageret uten å kompromisse med kvaliteten

Noen utfyllingssystemer som for eksempel Geami Wrappak kan mange ganger også erstatte boblefolie eller annet løst utfyllingsmateriale.
5. Reduser kostnader med smartere emballasje

Det finnes flere måter å redusere transportkostnadene på ved å bruke mer effektiv emballasje. Ved for eksempel benytte brevpakke som man vet går gjennom brevinnkastet gjør det lettere for kunden, men også for dere som sparer inn på portokostnadene.

En annen måte å redusere transportkostnadene på er å bruke palletilpasset emballasje som legges i samsvar med et palleggemønster. På den måten utnyttes pallen optimalt, risikoen for skader minimeres og det genererer en best mulig transportøkonomi.
6. Forbedre kundeopplevelsen

Kundens opplevelse betyr alt. Sikre at leveransene dine presenteres for kunden og ikke bare leveres.

Emballasjen bør reflektere varemerket ditt. Å for eksempel profilere emballasjen gir god varemerkeeksponeringen, beskytter samtidig emballasjen og gir en trivelig opplevelse for mottakeren.

En annen måte å gjøre det lettere for kunden på er å tilby returemballasje eller emballasje med for eksempel dobbelsidig tape som enkelt kan benyttes ved en eventuell retur.

Å beskytte innholdet fra både tyveri og skader er alfa og omega. Det finnes flere emballasjer med riveremse som har tyverispektet for øyet og med riktig innredning og produktbeskyttelse kommer produktene fram hele til mottakeren.

Sist, men inte minst - ta hensyn til miljøet med gjenvinnbar og miljøvennlig emballasje. Det gjør det også lettere for sluttkunden å kvitte seg med emballasjematerialet.

Trenger du tips og råd når det gjelder ditt emballasjebehov eller sortiment ber vi deg om å ta kontakt med oss.
Ønsker å motta nyhetsbrev fra Boxon