Konstruksjon & Design

Boxon Konstruksjon & Design er den perfekte løsningen ved utvikling av riktig emballasje eller etikett. Med optimale løsninger reduseres kostnadene.  Trenden er tydelig, årsakene er mange.


 Hver uke utvikler Boxon Innovation Team omlag et hundre design- og konstruksjonsforslag for kunder. 


Fordeler med Konstruksjon & Design 

  • En unik løsning etter behov.
  • Løsning utviklet av spesialister og emballasjeteknikere med lang erfaring. 
  • Uansett underlag, tegning eller tilgjengelig produkt, lages det en unik løsning.
  • Boxon tilbyr også prøver for å sikre design og konstruksjon.
  • Boxon har full kontroll på emballasjetegninger, etiketter og trykkeunderlag. 
  • Ved behov arbeider vi med hjelp av 3D-skriver for å levere optimal løsning. 

   

Boxons tilbud

Standardløsninger rekker langt. Unike løsninger rekker lengre og skaper verdi. Etterrspørselen etter tilpasset emballasje og etiketter øker. Når behov som fyllingsgrad, leveringssikkerhet, sporbarhet, infomasjonformidling etc. er avgjørende eller når design, farge og materialvalg er toneangivende fra et markedsføringsperspektiv, er en unik løsning det beste alternativet.

Dessuten utgjør eksterne faktorer drivere, så som lover og bransjeregler, noe som i mange tilfeller krever unik kompetanse for å finne den optimale løsningen.

   

Boxon Innovation Team 

Boxon Innovation Team er et team med lang erfaring både innenfor emballasjebransjen og innen merking-/etikettbransjen.

Vår arbeidsform er enkel - ut ifra en idé eller et behov setter våre konstruktører og designere i gang med arbeidet for å utvikle den beste løsningen. Vi tar fram kreative og varemerkeforsterkende etiketter til ulike virksomheter. Etikettene produseres på en optimal og effektiv måte med en trykketeknikk som ligger i forkant.

Boxon er materialuavhengig og finner den riktige løsningen uten materialbegrensninger. 


Eksempel på Konstruksjon & Design