Konstruksjon & Design

Når du trenger en unik løsning.

Det blir stadig mer vanlig at vi spesialkonstruerer unike forpakninger. Boxon har kunnskap og erfaring og en utviklet Konstruksjon & Design-avdeling med egen CAD-konstruktør som gir deg akkurat de løsningene du trenger. Prosessen er grundig og har flere avstemmingspunkter der vi i fellesskap jobber oss fram til en optimal og kostnadseffektiv løsning som er unik for akkurat dine produkter.

Hva innebærer tjenesten?

Utvikle, administrere, test og systematisere. Fleksibilitet i prosessen er viktig og vi tar hurtig fram prøver i riktig størrelse og utforming slik at du snart kan få et godt bilde av hvordan sluttresultatet blir.

Dette inngår:

  • Tegninger og produktvisning i 3D
  • Designmuligheter og packaging visuals i 3D
  • Egen prøveproduksjon
  • Uavhengige tester gjennom Innventa
  • Pedagogiske emballasjeinstrukser

  

Utviklingen begynner i kundens behov

Utviklingen av en emballeringsløsning starter alltid ute hos kunden. Hvilket produkt skal pakkes? Hvilke krav skal oppfylles? Hvilke belastninger kommer pakken til å bli utsatt for? Hvordan ser logistikkflyten ut? Skal noe sampakkes, en brosjyre eller fjernkontroll, for eksempel?

Hvert prosjekt er en utfordring, noe våre konstruktører setter pris på. Tenke riktig, smart og funksjonelt er paradegrener. I løper av årene har vi bygd opp en kunnskapsbank og kan hurtig danne oss et bilde av løsningen, hvilke materialer som bør benyttes og hvilke samarbeidspartnere som fungerer for den spesifikke løsningen.