Lagerhold

Med begrenset lagerkapasitet er Boxons tjeneste Lagerhold den beste måten å frigjøre både lagerplass, kapital og ressurser. I dag hjelper Boxon hundretalls kunder med å lagerholde produkter for just-in-time leveranser.

Fordeler med lagerhold

  • Reduserte lagerkostnader. 
  • Likviditetsforbedring - kostnad for produktene belastes kun ved uttak. 
  • Frigjør lagerplass til kjernevirksomheten.
  • Redusert eller ikke-eksisterende lageradministrasjon.
  • Redusert risiko for overskuddslager og ukurans.
  • Forbedret lagerovervåking og høyere tilgjengelighet. 

   

Boxons tilbud

Lagerhold koster penger. Mye penger. Av de hundretalls millioner kroner bundet i lager hos produsenter står emballasjematerialet for en anselig del og stjeler også unødig lagerplass fra kjernevirksomheten.Boxon kan hjelpe deg med å redusere lagerkostnader knyttet til emballasje, penger som gjør større nytte på andre steder i virksomheten. 

Boxons Lagerhold tilbyr virksomheter med kundespesifikke produkter mulighet til å lagerføre disse hos Boxon. 


Velg mellom 2 ulike alternativer:

  • Lagerhold Standard

Boxon lagerholder kundens produkter, med avtalt volum, i en begrenset tid, med maks. 6 måneder. I fellesskap kommer vi fram til avropsfrekvens, sikkerhetsvolum, etc. 

  • Lagerhold Premium

Boxon lagerholder kundens produkter, med avtalt volum, for kommende 3 respektive 12 måneders periode, der nye forutsetninger og parametere bestemmes for kommende periode. Avropsplan og servicenivå skreddersys etter ønske og behov og håndteres i perioden av eksperter fra Boxon i dialog med kunden.

Hvert kvartal evalueres tjenesten og tilpasses etter eventuelle endringer i virksomheten og justeres deretter. Det kan gjelde alt fra volum til ledetider.

Som kunde av Lagerhold får man tilgang til Mine Sider, en kundeportal med informasjon om lager- og leveringsstatus.

   

Flyt lagerhold

Tjenester - Lagerhold - Boxon AS