Lagerbeholdning

Hvis du har begrenset lagerkapasitet er vår tjeneste Lagerhold den beste måten å frigjøre både lagerplass, kapital og ressurser.

Lagerhold koster penger. Mye penger. Av hundretalls millioner kroner bundet i lager hos produserende virksomheter står emballasjemateriale for en betydelig del. Framfor alt stjeler det lagerplass, helt unødvendig. Emballasje er sjelden kjernevirkomheten i en bedrift.

Boxon kan hjelpe deg med å redusere, og i mange tilfeller, helt ta bort lagerkostnader som gjelder emballasje. Penger du vet gjør større nytte på andre steder i bedriften.

  

Boxon lagerhold er med enn bare lagerhold

Boxon Lagerhold tilbyr deg kundespesifikke artikler som vi gjør tilgjengelige etter bedriftens behov. Vi lagerholder emballasjemateriale og produkter i opp til 12 måneder til en kostnad som er delvis fast, delvis løpende, i henhold til en avtale som vi setter opp i fellesskap. 

Avropsplan og servicenivå skreddersyr vi etter det som passer best i din bedrift. Fire ganger per år vurderer vi endringer i din bedrift og justerer i henhold til dette.


  

Hva skjer når du har bestemt deg for å prøve lagerhold?

Sammen analyserer vi dine behov, både på kort og lang sikt. Vi presenterer et opplegg og en prislapp for 12 måneder. Når vi er enige om alle detaljene skriver vi en avtale som også er din garanti for at det volumet og den tilgjengeligheten du ønsker også gjelder.
Like etterpå kan du begynne å tømme ditt eget emballasjelager og bruke plassen til noe annet.