Komplett utvalg
Bred kunnskap
Verdiskapende fokus
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Produkter

Legemidler

Å utvikle legemiddel tar i gjennomsnitt tolv år og koster rundt én milliard dollar. Behovet for å beskytte et produkt mot kopiering er viktig, ikke bare fra et kostnadsperspektiv, men også pga. pasientsikkerhet.

Den 9. februar trådte den nye EU-forordningen om e-verifisering av reseptbelagte legemidler i kraft. Forordningen skal gjøre det umulig å spre forfalskede legemidler i distribusjonskjeden og sikre for at legemiddelforpakningen inneholder de stoffene den skal.

Forordningen gjelder i alle EU-land, og merkingen (koden) på legemiddelet skal inneholde informasjon om produktkode, batchnummer, utløpsdato og et serienummer som er unikt for den aktuelle forpakningen. Når produktene er merket med de nye kodene, skal de rapporteres til et felles EU-register.

Legemiddelselskapene anslår at EUs krav om 2D-merking og sikkerhetslukning av legemiddelforpakninger vil koste opptil 400 millioner kroner.

Kilde: lakemedelsvarlden.se

Les mer