Komplett utvalg
Bred kunnskap
Verdiskapende fokus
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Spesialemballasje

Det finnes mange grunner til å utvikle og tilpasse emballasjeløsningen. Etterspørselen etter innovative, intelligente og bærekraftige produkter øker etter hvert som kravene øker. Krav fra kunder, forbrukere og samfunn. Faktorer som lovverk og industristandarder bidrar også til utvikling av spesialemballasje.  

Basert på en idé leverer våre spesialister og emballasjeteknikere en unik, kreativ løsning som passer til ditt behov, med tanke på varierende krav, som sporbarhet, miljøvennlighet, håndtering osv.  

Boxon er materialeuavhengig og finner den riktige løsningen uten materialbegrensninger.  

Frame Tray for bilindustrien 

Frame Tray er en innovativ emballasjestandard i bilindustrien som åpner for en svært gunstig kostnadsoptimalisering gjennom logistikk- og forsyningskjeden. 

Systemet er en optimalisert og resirkulerbar løsning med sprøytestøpte trau, designet spesielt for hver komponent – en ren og tilpasset emballasjeløsning for transport, håndtering og emballasje. 

Les mer

Muligheter med spesial

Optimering

En optimal, effektiv flyt er grunnleggende for den daglige håndteringen. 

Konstruksjon & Design

Med optimale løsninger reduseres kostnadene. Trenden er tydelig, årsakene er mange.

Volvo Cars

Om lag 2 år før produksjonsstart av et nytt motorprogram starter utviklingen av emballasjekonseptet.