Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Ecovadis

Hvert år vurderer Ecovadis Boxons CSR-prestasjon (Corporate Social Responsibility). Ecovadis tilbyr leverandører og innkjøpere en plattform for effektiv utveksling av CSR-data. Formålet med Ecovadis-metodikken er å måle kvaliteten på et selskaps ledelsessystem for bærekraft gjennom sine retningslinjer, handlinger og resultater.

Vurderingen fokuserer på 21 bærekraftskriterier, som er gruppert i fire temaer: Miljø, arbeids- og menneskerettigheter, etikk og bærekraftig anskaffelse. Disse kriteriene er basert på internasjonale standarder for bærekraftighet, som FNs 10 prinsipper i Global Compact, konvensjonene til den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), standardene for Global Reporting Initiative (GRI), ISO 26000-standarden osv.

Resultatene av vurderingen fører til en evaluering oppsummert i et Scorecard. Dette Scorecard-kortet kan deles med kunder både innenfor og utenfor Ecovadis-nettverket. Ecovadis-vurderingen representerer dermed en verdifull tredjepartsvurdering av CSR-prestasjonen vår, for både oss selv og kundene våre.

For tredje år på rad har Boxon GmbH fått gullstatus av Ecovadis for sine CSR-aktiviteter. Gullstatusen er det høyeste anerkjennelsesnivået som utstedes. I 2021 avslutter Boxon GmbH sitt medlemskap i Ecovadis. I stedet blir Boxon Group en del av Ecovadis, inkludert alle enheter.

Kontakt oss hvis du er interessert i Ecovadis Scorecard.

Linje
Tom rad
loading symbol