, Strekkfilmtester for hånd- og maskinstrekkfilm - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Strekkfilmtest

Med en strekkfilmtest på plass i virksomheten tester vi kvalitet, strekkegrad og viser tydelig tydelig besparelser i både penger og miljø.

Resultatet blir følbart og synlig med en gang. Samtidig som at man kan identifisere besparelse i forbruket får man også bedre godsstabilitet på de pakkede produktene.

quote_37x26.png Med våre strekkfilmtester kan vi identifisere besparelser på opp til 50 % for våre kunder.

I løpet av de siste årene har vi styrket vårt fokus ytterligere på å være mer skånsomme mot miljøet og å redusere Co2-utslippene. Vi velger råvarer og emballasje med omhu for å sikre at vår miljøpåvirkning skal være minst mulig.

Les mer om hvordan en test er gjort, eller bok en strekkfilmtest via formularet.

Strekkfilmtest
Linje
Evostretch

Slik skjer en test - ca. 45 minutter

Selve testen utføres på plass i virksomheten og med eksisterende utstyr.

1. Først strekkfilmes pallen med den eksisterende strekkfilmen, på samme måte som det skjer i det daglige arbeidet.

2. Filmen merkes under strekkfilmingen og senere måles avstanden i merkingen for å identifisere strekkegraden.

3. Den mengden strekkfilm som brukes tas av pallen og veies.

4. Deretter strekkfilmes pallen igjen med vår anbefalte strekkfilm.

5. Den anbefalte filmen tas av pallen og veies.

6. De ulike strekkfilmmengdene sammenlignes.

Linje

EVOSTRETCH©

EVOSTRETCH© unike egenskaper sammenliknet med vanlig tradisjonell strekkfilm synliggjøres tydeligst med Boxons strekkfilmtester. Våre tester viser en forbruksreduksjon på opp til 50 % - et enestående resultat både fra et kostnadsog miljøperspektiv. 

Strekkfilmmaskinen stilles inn og justeres for å få den mest optimale måten å redusere forbruket på.

Maskinstrekkfilm EVOSTRETCH© sammenlignert med andre maskinstrekkfilmer.

EVOSTRETCH© er fremstilt i henhold til en ny fremgangsmåte, såkalt nanoteknologi. Filmen produseres med hjelp av 7 extruders som simultant bygger opp filmen med totalt 33 lag. Dette kan sammenlignes med en tradisjonell film som bygges med total 3-5 lag. Bestil våre maskinstrekkfilmer direkte online.

Last ned Strekkfilmtest servicearket.

Evostretch
Linje

Bok strekkfilmtest

La oss vise deg, på plass i ditt miljø, hvordan du kan redusere forbruket ved å gå over til vår tynnere strekkfilm. Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg for en videre diskusjon.

Akspeterer du nyhetsbrev fra Boxon?
Linje