, Lagerhold - Frigjør plass - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Lagerhold

Med begrenset lagerkapasitet er Boxons tjeneste Lagerhold den beste måten å frigjøre både lagerplass, kapital og ressurser. Vi kan hjelpe deg med å redusere lagerkostnader knyttet til emballasje, penger som gjør større nytte på andre steder i virksomheten. 

quote_37x26.png I dag hjelper Boxon hundretalls kunder med å lagerholde produkter for just-in-time leveranser.

Vår tjeneste Lagerhold tilbyr også virksomheter med kundespesifikke produkter mulighet til å lagerføre disse hos Boxon.

Velg mellom 2 ulika alternativer: Lagerhold Standard eller Premium.

Lagerhold Standard

Boxon lagerholder kundens produkter, med avtalt volum, i en begrenset tid, med maks. 6 måneder. I fellesskap kommer vi fram til avropsfrekvens, sikkerhetsvolum, etc.

Lagerhold Premium

Boxon lagerholder kundens produkter, med avtalt volum, for kommende 3 respektive 12 måneders periode, der nye forutsetninger og parametere bestemmes for kommende periode. Avropsplan og servicenivå skreddersys etter ønske og behov og håndteres i perioden av eksperter fra Boxon i dialog med kunden. Hvert kvartal evalueres tjenesten og tilpasses etter eventuelle endringer i virksomheten og justeres deretter. Det kan gjelde alt fra volum til ledetider.

Fordeler med Lagerhold

  • Reduserte lagerkostnader. 
  • Likviditetsforbedring - kostnad for produktene belastes kun ved uttak. 
  • Frigjør lagerplass til kjernevirksomheten.
  • Redusert eller ikke-eksisterende lageradministrasjon.
  • Redusert risiko for overskuddslager og ukurans.
  • Forbedret lagerovervåking og høyere tilgjengelighet. 

Last ned Lagerhold servicearket.

Relatert innhold

Alfa Laval

Med de mange enhetene innenfor Alfa Laval har det vært en utfordring å holde emballasjesortimentet sammen med et tydelig enhetlig preg.

Pakkeinstruksjoner

Med informative pakkeinstruksjoner forenkler vi pakkingen for mange av våre kunder.

Strekkfilmtest

Med en strekkfilmtest på plass i virksomheten tester vi kvalitet, strekkegrad og viser tydelig tydelig besparelser.