, Volvo Cars - Kundereferanser - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Pakker i spesialemballasje

I Skövde, Västergötland, ligger Volvo Cars sin motorfabrikk som er en av verdens mest automatiserte motorfabrikker. Her skjer bearbeidingen av en rekke motorkomponenter og sluttmontering av komplette motorer som forsyner hele Volvo-konsernet.

Volvo-logo.jpg

Kundens utfordring

Om lag 2 år før produksjonsstart av et nytt motorprogram starter normalt også utviklingen av emballasjekonseptet for hver enkelt motorkomponent. Kravspesifikasjonen for hvordan flyten fra underleverandører skal se ut, håndteringen og monteringsforutsetningene veies inn og kravspesifikasjonen i form av hovedmål, renslighetskrav, automatiseringskrav, følsomhet med mer hentes fram for å ligge til grunn for valg av emballasjesystem.

Boxons løsning

Boxon Tech, et forretningsområde i Boxon-konsernet med fokus på kundeunike emballasjeløsninger mot ledende bilprodusenter i Europa, har drevet dette prosjektet med Volvo Cars. Konseptet bygger på å se helhetens i kundens forsyningskjede og deretter utvikle en formsprøytet platemballasje som fungerer enten som et retursystem i eksempelvis i flyten inn til en motorfabrikk, eller som engangsemballasje. Med de nye løsningene kan behovet for standardemballasje reduseres.

quote_37x26.png Fordelen med å arbeide med Boxon er at vi snakker samme språk. Vi har en god dialog og de har stor kunnskap om konstruksjon og hvordan vareflyten fungerer, forklarer Åke Axelsson, emballasjeingeniør i Volvo.”

Linje

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du har en forespørsel eller vil vite mer om vårt tilbud. Vi sikrer at rett person svarer på spørsmålet ditt.

Aksepterer du nyhetsbrev fra Boxon?*