light bulb icon
Rask levering
light bulb icon
Fraktfritt ved kjøp over 3000 kr
light bulb icon
Trustpilot 4.4/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Rask levering
Fraktfritt ved kjøp over 3000 kr
Trustpilot 4.4/5
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop
Tjenester
Kunder
Kunnskap
Bærekraft
Kontakt

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Boxon Group AB, org.nr. 556166-5000, inkludert følgende datterselskaper,

1) Boxon AB, org.nr. 556022-7067;
2) Boxon A/S, org.nr. 29207437;
3) Boxon AS, org.nr. 992815922;
4) Boxon Group OY, org.nr. 2998860-6;
5) Båfi Pac Aktiebolag, org.nr. 556581-2699;
6) Boxon Tech AB, org.nr. 556655-2625;
7) Boxon Sarl, org.nr. 48 834 941 189;
8) Boxon GmbH, org.nr. DE182523130;

(samlet «vi», «oss» eller «Konsernet») behandler personopplysningene dine. Vi behandler personopplysningene i samsvar med personvernforordningen (GDPR).

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg. Innsamlingen kan for eksempel skje når du besøker nettsidene våre, foretar et kjøp og/eller bruker tjenestene våre. Erklæringen beskriver også hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine, og hvorfor vi samler dem inn.

1. Behandlingsansvarlig

Hvert selskap i konsernet er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som utføres av respektive selskap, og er derfor ansvarlig for at opplysningene dine håndteres på en korrekt og sikker måte i samsvar med gjeldende lovgivning.

Ansvarlig for personvernspørsmål i konsernet er Boxon Group AB, som blant annet overvåker at konsernets behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Kontaktinformasjon til Boxon Group AB framgår av punkt 13 under.

2. Hva er personopplysninger og hva menes med behandling av dem?

En personopplysning er enhver type informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på personopplysninger: navn, adresse og IP-adresse. Med behandling menes alle typer tiltak som iverksettes med personopplysninger, som innsamling, lagring, bruk, bearbeiding og overføring.

3. Hvorfor vi bruker personopplysninger

Vi bruker personopplysningene for å:

 • Levere produkter og tjenester som du etterspør.
 • Utvikle og forbedre produkter og tjenester.
 • Sende ut nyhetsbrev.
 • Besvare e-postene du har sendt oss.
 • For å markedsføre oss selv, produkter og tjenester til eksisterende og nye kunder gjennom f.eks. kampanjer og invitasjoner som kan være av interesse for deg.
 • For å oppfylle lovpålagte krav.

4. Hvordan vi samler inn personopplysninger

Avhengig av hvilken kanal du kom i kontakt med Boxon gjennom, kan vi ha samlet inn ulike personopplysninger. I tillegg til opplysningene du selv har oppgitt, kan vi ha samlet inn f.eks. IP-adresse og bedriftstilhørighet. Vi samler også inn informasjon om din interesse for våre tilbud, f.eks. ved å registrere antall ganger du har klikket på digitale annonser.

4.1 Personopplysninger som du frivillig gir oss

Vi samler inn personopplysninger som finnes i den informasjonen du gir oss. Dette kan skje når du kjøper produkter og/eller tjenester, kontakter kundeservice, sender en e-post eller kommuniserer med oss på andre måter. Innsamlingen av personopplysninger kan også skje hvis du registrerer deg for et av våre nyhetsbrev, arrangementer eller andre tjenester. Når du gir oss personopplysningene dine, vil vi samle inn, bruke og lagre denne informasjonen for det aktuelle formålet. Det er alltid frivillig å gi oss ytterligere informasjon om deg selv, og vi respekterer din beslutning om ikke å gi oss slik informasjon.

Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan denne informasjonen inneholde:

 • navn
 • adresse
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • andre personopplysninger du oppgir.
 • generell informasjon om din organisasjon og posisjon
 • informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt (f.eks. ved betaling, chat eller kontakt via skjema)
 • IP-adresse
 • operativsystem
 • nettleser-ID
 • nettleseraktivitet
 • annen informasjon som angår ditt besøk på våre nettsteder
 • Vi samler inn denne informasjonen som en del av våre loggfiler, men også gjennom bruk av informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi. Informasjon om hvordan vi lagrer og bruker informasjonskapsler beskrives i våre retningslinjer for informasjonskapsler.

4.2 Personopplysninger som vi samler fra andre kilder

Vi kan få informasjon om deg fra tredjeparter innen annonsering, f.eks. Google Ads og Facebook. Disse partene analyserer brukerens atferd på Internett for å nå ulike typer målgrupper.

Informasjonen om deg som vi kan komme til å se er som følger:

 • e-postadresse
 • operativsystem
 • nettleser-ID
 • demografi
 • IP-adresse
 • lokasjon
 • organisasjone
 • netthistorikk
 • brukeratferd

For informasjon om hvordan tredjeparter samler inn og behandler personopplysninger, henviser vi deg som bruker til den respektive tjenestepolicyen.

5. Hvordan kan opplysningene deles?

Vi verner om din rett til personvern og vil ikke selge eller leie ut personopplysninger til tredjepart. Vi kan imidlertid dele personopplysninger med våre betrodde underleverandører for å kunne tilby deg våre tjenester.

Vi kan dele opplysningene dine med underleverandører for å muliggjøre en mer effektiv markedsføring. Dette betyr at kundedataene dine kan analyseres og brukes til å finne nye kunder. For at underleverandørene skal kunne lage segmenter for effektiv markedsføring, kreves det at de får tilgang til informasjon om eksisterende kunder, f.eks. aldersgruppe, kjønn og interesser.

Personopplysninger kan måtte overføres til andre selskaper i konsernet ettersom sentrale funksjoner som markedsføring og analyse, økonomi samt kundehåndtering håndteres i fellesskap i konsernet.

Vi kan overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS. Hvis personopplysninger overføres til et land utenfor EU/EØS, vil vi iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsatt er beskyttet, og vi vil også iverksette nødvendige tiltak for å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS på lovlig måte.

6. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysningene dine lagres bare så lenge det er behov for å beholde opplysningene for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i samsvar med disse personvernreglene. Personopplysninger slettes hvis formålet med innsamlingen er nådd.

Enkelte personopplysninger vil, med det formål å oppfylle relevant regnskapslovgivning, bli lagret i sju år regnet fra utgangen av kalenderåret da regnskapsåret, som opplysningene tilhørte, ble avsluttet.

Kontaktopplysninger til bedriftsrepresentanter lagres så lenge vi vurderer at opplysningene er nødvendige for å opprettholde relasjonen til selskapet. Sletting skjer når vi får kjennskap til at opplysningene ikke lenger er tilstrekkelige eller relevante for formålet, eller på forespørsel fra kontaktpersonene.

Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om hvor lenge vi lagrer spesifikke personopplysninger. Du finner kontaktopplysningene under avsnitt 13 «Kontaktinformasjon» nedenfor.

7. Beskyttelse av personopplysningene

Du skal alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysningene dine til oss. Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, sletting og annen ulovlig behandling. De sikkerhetstiltakene som iverksettes er hensiktsmessige for å beskytte personopplysningene mot utilbørlig behandling. Disse tiltakene inkluderer for eksempel nye passordregler, brannmurer, automatiske tidsavbrudd osv.

8. Automatisert beslutningstaking og profilering

Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking ved håndtering av personopplysningene.

Profilering kan forekomme ved håndtering av personopplysningene. Profileringen brukes kun for å muliggjøre effektiv markedsføring, og for å tilby deg produkter og tjenester som vi tror du kan være interessert i. Dette betyr at opplysningene dine kan analyseres for å få en forståelse av vilke interesser du har. Ved å bruke profilering blir det mulig for oss å markedsføre ulike produkter til ulike målgrupper. Profileringen skal ikke ha noen konsekvenser for deg, bortsett fra at opplysningene dine analyseres for å kunne gjennomføre målrettet markedsføring.

9. Dine rettigheter

I henhold til GDPR har du en rekke rettigheter. Personvernet ditt er svært viktig for oss, og vi etterstreber alltid å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte. Hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. Dine rettigheter følger nedenfor.

 • Rett til innsyn - Du har rett til å få tilgang til personopplysningene dine og få ut en kopi av de personopplysningene som angår deg og som vi behandler.
 • Rett til retting - Hvis personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, ufullstendige eller utdaterte, har du rett til å be oss om å rette dem.
 • Rett til sletting - Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine. Hvis vi ikke har et rettslig grunnlag for å fortsette å behandle personopplysningene, skal de slettes.
 • Rett til begrensning av behandling- I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Dette innebærer at vi bare under visse forutsetninger kan behandle personopplysningene på annen måte enn ved å lagre dem.
 • Rett til begrensning av behandling - I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Dette innebærer at vi bare under visse forutsetninger kan behandle personopplysningene på annen måte enn ved å lagre dem.
 • Rett til dataportabilitet - Der personopplysningene behandles med ditt samtykke, eller med støtte i en avtale med deg, har du rett til å få ut dine personopplysninger i et maskinlesbart format og overføre personopplysningene til en annen personopplysningsansvarlig.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene eller hvis du har spørsmål om de personopplysningene som ligger hos oss eller i disse retningslinjene for personvern.

10. Juridisk grunnlag og formål

Behandlingen av personopplysningene dine skjer for ulike formål. Behandlingen er basert på følgende grunnleggende prinsipper.

10.1 Juridisk forpliktelse

Boxon kan behandle personopplysninger med det formål å oppfylle sikkerhetsstandarder og andre gjeldende lovmessige krav, basert på det rettslige grunnlaget at dette er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som Boxon måtte ha. Behandlingen er derfor nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

10.2 Kontraktsoppfyllelse

Vi registrerer hvilke organisasjoner som bruker våre produkter og tjenester samt deres relevante kontaktpersoner. Behandlingen av disse personopplysningene er nødvendig for å oppfylle avtalen med kundene. Kontaktopplysninger brukes også til å håndtere betalinger fra disse.

10.3 Berettiget interesse

Når du surfer på et av våre nettsteder www.boxon.se, www.boxon.de, www.boxon.dk, www.boxon.no, www.boxon.com, www.boxon.fi, www.boxon.fr, behandles teknisk informasjon. Denne behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å effektivisere, forenkle og utvikle nettsiden vår og for å tiltrekke flere kunder.

Vår berettigede interesse kan også utgjøre det rettslige grunnlaget for behandlingen i andre situasjoner der du har gitt oss din kontaktinformasjon. Dette kan for eksempel være hvis du har uttrykt din interesse for våre produkter eller tjenester. Vi har da en berettiget interesse av å markedsføre vårt varemerke og våre varer til deg som kunde eller potensiell kunde.

11. Hvis du ikke oppgir personopplysningene dine

I noen tilfeller er det nødvendig at du oppgir personopplysningene dine til oss for å inngå avtaler eller på grunn av lovmessige krav. Hvis du ikke oppgir personopplysningene dine til oss, vil vi ikke kunne oppfylle våre rettslige eller avtalemessige forpliktelser overfor deg.

12. Endringer i personvernreglene

Vi har til enhver tid rett til å endre innholdet i denne personvernerklæringen. Den nyeste versjonen er angitt med versjonsnummeret og datoen som er angitt nederst i denne personvernerklæringen. Alle oppdateringer og endringer trer i kraft umiddelbart. Vi kommer til å publisere en revidert versjon av personvernreglene på våre nettsider når det er gjort en ny endring.

13. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller klager angående behandlingen av dine personopplysninger eller spørsmål om personvern, eller hvis du ønsker å oppdatere, slette eller endre dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Attention: GDPR 
Box 13077 
250 13 Helsingborg 
Sverige 
info@boxon.com

Siste oppdatering: 20.10.2022

loading symbol