Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Retningslinjer for integritet

Boxon Group AB, org.nr. 556166-5000 og tilhørende datterselskaper behandler og beskytter personopplysninger med største omhu og oppmerksomhet. Vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernforordningen General Data Protection Regulation (GDPR). 

I disse personvernreglene beskriver vi hvilke personopplysninger vi samler inn, og hvordan og hvorfor vi gjør dette når dere besøker hjemmesidene våre og/eller foretar et kjøp eller bruker tjenestene våre. Våre retningslinjer beskriver også hvordan vi bruker og publiserer dine personopplysninger. 

1. Hva er personopplysninger og hva er behandling av personopplysninger? 

En personopplysning er enhver type informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempel på personopplysninger: navn, adresse, IP-adresse hvis disse kan knyttes til fysisk person. 

2. Hvorfor vi bruker personopplysninger 

 • For å levere produkter og tjenester som du har bedt om 
 • For å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester til både eksisterende og nye kunder 
 • For å sende ut nyhetsbrev og svare på meldinger du har sendt oss 
 • For å markedsføre oss selv, våre produkter og tjenester til eksisterende og nye kunder gjennom f.eks. kampanjer og invitasjoner som kan være av interesse for deg 
 • For å oppfylle lovpålagte krav 

3. Hvordan vi samler inn personopplysninger 

Vi behandler alle opplysninger med integritet og gir dem aldri videre til tredjepart, med mindre det finnes en legitim grunn. En slik årsak kan være at det kreves for å oppfylle kundens bestilling eller levering. Avhengig av hvilken kanal du kom i kontakt med Boxon, kan vi ha samlet inn ulike personopplysninger. Utover de opplysningene du selv har oppgitt kan vi ha samlet inn informasjon om din IP-adresse, selskapstilhørighet og eventuell interesse for vårt tilbud. 

3.1 Personopplysninger som du frivillig gir oss 

Når du kjøper våre produkter og/eller tjenester, konsulterer vår kundeservice, sender en e-post, integrerer våre tjenester med et annet nettsted eller en tjeneste eller kommuniserer med oss på annen måte, gir du oss informasjon som inneholder personopplysninger, som vi samler inn. 

Denne informasjonen kan inneholde: 

 • Navn 
 • Adresse 
 • Telefonnummer 
 • Personlig informasjon 
 • Generell informasjon om din organisasjon og posisjon 
 • Brukerdata 
 • Betalingsinformasjon 
 • IP-adresse 
 • Informasjon om dine interesser i næringslivet 

Ved å gi oss denne informasjonen godkjenner du at vi kan samle inn, bruke og lagre denne informasjonen for det aktuelle formålet. Det er alltid frivillig å gi oss ytterligere informasjon om deg selv, og vi respekterer din beslutning om ikke å gi oss slik informasjon. 

3.2 Personopplysninger som vi samler inn om deg 

Hvis du er kunde hos oss, kjøper våre produkter og/eller tjenester, registrerer deg for et av våre nyhetsbrev, arrangementer eller andre tjenester, eller besøker våre nettsider, samler vi inn informasjon som inneholder personopplysninger fra deg når du samhandler med oss. Dette gjelder også når du kontakter oss via telefon eller e-post samt når du møter oss personlig. 

Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan denne informasjonen inneholde: 

 • IP-adresse 
 • Operativsystem 
 • Nettleser-ID 
 • Nettleseraktivitet 
 • Annen informasjon som angår ditt besøk på våre nettsteder 
 • Vi samler inn denne informasjonen som en del av våre loggfiler, men også gjennom bruk av cookies eller annen sporingsteknologi. Informasjon om hvordan vi lagrer og bruker cookies beskrives i våre retningslinjer for cookies

3.3 Personopplysninger som vi samler fra andre kilder 

Vi kan få informasjon om deg ved å søke på Internett eller bruke andre tredjepartsverktøy. 

Dette kan for eksempel være informasjon om: 

 • Operativsystem 
 • Nettleser-ID 
 • Demografi 
 • IP-adresse 
 • Lokasjon 
 • Organisasjonen
 • Netthistorikk 

4. Hvordan kan opplysningene deles? 

Vi tar din rett til integritet svært seriøst og vil ikke selge, handle med eller leie ut dine personopplysninger til tredjepart med mindre du gir oss entydig tillatelse til å gjøre det. Vi kan imidlertid dele personopplysninger med våre betrodde underleverandører for å kunne tilby deg våre tjenester. Vi kan også bruke din profil/interesser for å finne lignende profiler. 

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine? 

Personopplysningene dine lagres bare så lenge det er behov for å beholde opplysningene for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i samsvar med disse personvernreglene. 

Personopplysninger slettes hvis: 

 • Formålet med innsamling og bruk av personopplysninger er oppnådd
 • Du trekker tilbake samtykket (hvis aktuelt) for innsamling av personopplysninger ved å kontakte oss

6. Beskyttelse av personopplysningene dine 

Du bør alltid føle deg trygg når du oppgir personopplysningene dine til oss. Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring, sletting og annen ulovlig behandling. De sikkerhetstiltakene som iverksettes, er passende for risikoen. Disse tiltakene inkluderer for eksempel nye passordregler, brannmurer, automatiske timeouts osv. 

7. Dine rettigheter 

I henhold til GDPR har du en rekke rettigheter. Personvernet ditt er svært viktig for oss, og vi etterstreber alltid å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte. Hvis vi likevel, etter din mening, mislykkes med denne ambisjonen, har du rett til å klage til datatilsynet i ditt land eller en annen myndighet som kan få slikt ansvar i fremtiden. 

 • Du har rett til å få innblikk i hvilke personopplysninger vi behandler for visning. 
 • Du har rett til å oppdatere, korrigere og/eller komplettere dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandlingen og en slik forespørsel skal sendes skriftlig til Boxon. 
 • Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet personopplysningene dine dersom slike personopplysninger ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet  de ble samlet inn for. 
 • Hvis du tror at vi utfører ulovlig eller feilaktig behandling av dine personopplysninger, kan du be om en begrensning av vår behandling av dine personopplysninger. 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene eller hvis du har spørsmål om de personopplysningene som ligger hos oss eller i disse retningslinjene for personvern. 

8. Rettslig forpliktelse 

Boxon kan behandle dine personopplysninger med det formål å oppfylle sikkerhetsstandarder og andre gjeldende lovmessige krav, basert på det rettslige grunnlaget at dette er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som Boxon måtte ha. 

8.1 Gjennomføring av kontrakt 

Vi registrerer hvilke organisasjoner som bruker våre produkter og tjenester, sammen med deres relevante kontaktpersoner. Vi behandler personopplysningene for disse kontaktpersonene for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser. 

8.2 Berettiget interesse 

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger som teknisk informasjon når du surfer på de nettstedene som angis i avsnitt 1.1 ovenfor er at behandlingen er nødvendig for Boxons legitime interesse. Boxons legitime interesse kan også utgjøre det rettslige grunnlaget for behandlingen i situasjoner der du gir oss din kontaktinformasjon eller på annen måte har uttrykt interesse for våre produkter eller tjenester. 

8.3 Samtykke 

Boxons behandling av dine personopplysninger er i visse tilfeller basert på ditt samtykke der du gir oss ditt navn, e-postadresse, selskap og interesse ved å registrere deg for vårt nyhetsbrev eller vår abonnementstjeneste på våre nettsteder eller i tilfeller der du gir oss ytterligere frivillig informasjon om deg selv. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik behandling enten ved å klikke på lenken for å avslutte abonnementet lengst ned i vårt nyhetsbrev eller ved å kontakte oss. 

9. Endringer i personvernreglene 

Vi kan når som helst endre innholdet i disse personvernreglene. Den nyeste versjonen er angitt med versjonsnummeret og datoen som er angitt nederst i denne personvernerklæringen. Alle oppdateringer og endringer trer i kraft umiddelbart. Vi kommer til å publisere en revidert versjon av personvernreglene på våre nettsider når det er gjort en ny endring. 

10. Kontaktinformasjon 

Boxon er den personopplysningsansvarlige som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover. Hvis du har spørsmål, kommentarer og/eller klager angående behandlingen av dine personopplysninger eller spørsmål om personvern, eller hvis du ønsker å oppdatere, slette eller endre dine personopplysninger, kan du kontakte oss på: 

Boxon AB 
Attention: GDPR 
Box 13077 
250 13 Helsingborg 
Sverige 
post@boxon.com

Ikrafttredelsesdato: 25. mai 2018 
Siste oppdatering: 30. august 2021 

loading symbol